01 / 03 / 2024

Emlak Terimleri

 Vergi mahremiyeti nedir?
Emlak Terimleri

Vergi mahremiyeti nedir?

Vergi Usul Kanunu'nun 5. maddesi gereğince, Mükelleflerin vergileme ile ilgili bilgilerinin, mahremiyet esaslarına uygun açıklanması gerekiyor. Peki vergi mahremiyeti nedir? Esasları nelerdir?

 İskan Belgesi nasıl alınır?
Emlak Terimleri

İskan Belgesi nasıl alınır?

İskan belgesi, inşaat çalışmaları biten yapılar için yapının oturum izninin verildiğini gösteren belge olarak karşımıza çıkıyor. Peki iskan belgesi nasıl alınır...

 İmar durumu nasıl öğrenilir?
Emlak Terimleri

İmar durumu nasıl öğrenilir?

İmar durumu, bir arsanın yer aldığı bölgenin imar planında nasıl kullanılacağını gösteren belgeyi ifade ediyor. Peki İmar durumu nasıl öğrenilir...

 Yapı kullanım izin belgesi nedir?
Emlak Terimleri

Yapı kullanım izin belgesi nedir?

Ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren ruhsat bilgilerinin yer aldığı rapora iskan raporu deniyor. Peki, yapı kullanım izin belgesi alınmazsa ne olur?

 İmar kirliliğinin cezası nedir?
Emlak Terimleri

İmar kirliliğinin cezası nedir?

İmar kirliliği, yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapılarak yerleşim yerlerinin oluşturulmasıdır. Peki İmar kirliliğinin cezası nedir?

 İskan sınırı nedir?
Emlak Terimleri

İskan sınırı nedir?

İskan sahası, yerleşim alanı olarak tanımlanıyor. Yerleşme alanı ise, imar sının içindeki yerleşik alanla gelişme alanlarının tümünü kapsayan alan olarak ifade ediliyor. Peki, iskan sınırı nedir?

 Ruhsatsız inşaatın cezası nedir?
Emlak Terimleri

Ruhsatsız inşaatın cezası nedir?

Ruhsatsız inşaatın cezası nedir? Bir arsa üzerine yapı yapılabilmesi için öncelikle, yapının mimari projesi ile birlikte; bağlı olunan belediyeye gidilerek ruhsat alınması gerekiyor...

 1/5000 Nazım imar planı nedir?
Emlak Terimleri

1/5000 Nazım imar planı nedir?

İmar plân kapsadığı alanın, ülke plânına, bölge plânına ve varsa çevre düzeni plânına uygun biçimde bilimsel doğrulara uygun ve içinde yaşayacak insanları mutlu edecek şekilde düzenlenen ve şehrin gelişmesine yön veren plânlara deniyor. Peki Nazım imar planı nedir?

 İmar planı askı süresi nedir?
Emlak Terimleri

İmar planı askı süresi nedir?

İmar uygulaması yapılan yerin yoğunluk ve düzenini, yapı adalarını, bunların yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plana imar planı deniyor. İmar planı askı süresi nedir?

 İmar planı revizyonu nedir?
Emlak Terimleri

İmar planı revizyonu nedir?

İmar uygulaması yapılacak yerin yapı adalarını, yoğunluk ve düzenini,yolları uyulamaya tabi tutulacak diğer ayrıntıları gösteren plana uygulama imar planı deniyor. Peki, imar planı revizyonu nedir?

1/1000 Uygulama planı nedir?
Emlak Terimleri

1/1000 Uygulama planı nedir?

Uygulama imar planı nedir? Çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini gösteren plandır. Uygalama İmar planını kim hazırlar, neden kullanılır...

 İmar plan tadilatı nedir?
Emlak Terimleri

İmar plan tadilatı nedir?

Uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği durumlarda ortaya çıkan imar plan tadılatı nedir, nasıl yapılır, İmar plan tadilatı için gerekli belgeler...

Mevzi imar planı nedir?
Emlak Terimleri

Mevzi imar planı nedir?

Yeni yerleşim alanlarının kullanıma açılması gereğinin ve sınırlarının ilgili idarece belirlenmesi halinde, yürürlükteki her tür ve ölçekteki plan sınırları dışında, sosyal ve teknik altyapı ihtiyaçlarını kendi bünyesinde sağlayan, raporuyla bir bütün olan imar planına deniyor.

 İmar Çapı nedir?
Emlak Terimleri

İmar Çapı nedir?

İmar çapı, inşaatı yapılacak yapının sınırlarını toplam inşaat alanını gösteren kroki için kullanılan bir terim olarak kullanılıyor. Detayları için haberimizi inceleyebilirsiniz...

 Parselasyon planı nedir?
Emlak Terimleri

Parselasyon planı nedir?

Parselasyon planı nedir, kamu hizmet alanlarının kamu eline geçişini sağlamak amacıyla oluşturulan planlardır. Peki parselasyon planları nasıl hazırlanıyor, kamuya bu ilgili alanlar nasıl geçiyor işte cevabı...

 Parsel Nedir?
Emlak Terimleri

Parsel Nedir?

Parsel kısaca imar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçasıdır. Parsel kaça ayırılır, parsel nedir? İşte yanıtı...

 İmar - İhya nedir?
Emlak Terimleri

İmar - İhya nedir?

Orman sayılmayan, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve kamu hizmetine tahsis edilmeyen arazinin, masraf ve emek sarfı ile tarıma elverişli hale getirilmesine imar ihya deniyor. Devlet neden İhtiyaç duyar bu duruma işte yanıtı...

 İmar planı nedir?
Emlak Terimleri

İmar planı nedir?

İmar planı nedir? imar uygulaması yapılacak yerin yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri içeren 1/1000 ölçekte düzenlenen belgeye deniyor... Peki İmar planı neden kullanılır?

Kadastro nedir?
Emlak Terimleri

Kadastro nedir?

Kadastro nedir? Taşınmazların sınırlarını ve maliklerini belirleyip tapu siciline kayıt edilmesine deniyor. Peki Kadastro yapılmasının amacı nedir...

Bayındırlık nedir?
Emlak Terimleri

Bayındırlık nedir?

Bayındırlık kavramı bir bölgenin gelişmesi yaşam standartlarının iyileştirilmesi güzelleştirilmesi için yapılan tüm faaliyetleri kapsar. Bu faaliyetlerden sorumlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın görevleri...