İmar planı nedir?

İmar planı nedir? imar uygulaması yapılacak yerin yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri içeren 1/1000 ölçekte düzenlenen belgeye deniyor... Peki İmar planı neden kullanılır?İmar planı nedir?

İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plana uygulama imar planı deniyor.

İmar Planını kim hazılar, imar planı neden kullanılır?

İmar bir arsanın kullanılabilirlik açısından arsa üzerinde hangi yapıların inşa edilecebileceğini gösterir. İmar durumu belediyelerce hazırlanıri bir arsanın imar durumu hakkında bilgi almak için belediyeye başvurulur. Belediyeler şehrin veya ilçenin gelişimini imar planına göre belirler. Bunu için şehir plancıları 1/100.000 – 1/50.000’lik büyük planlar yapar. Daha sonra 1/5.000’lik Nazım Planlar yapılır. Nazım Planlar sadece harita olmayıp yanında plan notlarını içeren kitapçıkları da olan planlardır. Son olarak da Şehir Plancıları 1/1.000’lik Uygulama İmar Planları yaparlar. 

Anlaşılacağı üzere inşaat yapılabilecek son hale gelen planlar uygulama imar planlarıdır. Arsa seçiminde İmar Durumuna baktığımız yer işte bu Uygulama İmar Planlarıdır. Uygulama İmar Planları, arsaların üzerinde ne inşa edilebileceğini gösterir. Konut, ticaret, yeşil Alan  okul, park bahçe, hastane, yol, cami, karakol ve eksiksiz tüm şehir ve sosyal yaşam alanları için ihtiyaç olan her detay bu planlarda vardır.


Mehmet TAŞ/Konuttimes.comimar planı nedir , imar planı ne demektir , imar planı ne anlama gelir , imar planını hangi kurum hazılar , imar planı uygulaması nasıl olur , imar planı uygulamasını kim yapar , imar durumu , şehir planları , imar planını kim yapar , imar planı nasıl yapılır , imar planı nasıl uygulanır , imar durumu nedir ,