01 / 03 / 2024

Emlak Terimleri

 Kurumlar Vergisinde Dar Mükellefiyet nedir?
Emlak Terimleri

Kurumlar Vergisinde Dar Mükellefiyet nedir?

Bu mükellefler yalnız Türkiye'de elde ettikleri kazançlardan dolayı vergilendiriliyorlar. Peki Kurumlar vergisinde dar mükellefiyet nedir? İşte yanıtı...

 Kurumlar vergisi tam mükellef nedir?
Emlak Terimleri

Kurumlar vergisi tam mükellef nedir?

Kurumlar vergisi tam mükellef kapsamında gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden vergilendirilirler. Peki kurumlar vergisi tam mükellef nedir? İşte yanıtı...

 Trampa sözleşmesi nedir?
Emlak Terimleri

Trampa sözleşmesi nedir?

İki ayrı kişinin tapuda üzerlerine tescilli bulunan gayrimenkullerini karşılıklı olarak birbirlerine devir etmeleri işlemine deniyor. Trampa sözleşmesi nedir? Trampa sözleşmesi nasıl hazırlanır? İşte yanıtı...

 Veraset vergisi beyannamesi nedir?
Emlak Terimleri

Veraset vergisi beyannamesi nedir?

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu hükümlerine göre, bir kimsenin ölümünden sonra geriye bıraktığı mirasın mirasçılar tarafından kabul edilmesi sonucunda devlete beyanname verilmesi gerekiyor. Veraset vergisi beyannamesi nedir? İşte yanıtı...

 Mirasçıların vergi sorumluluğu nedir?
Emlak Terimleri

Mirasçıların vergi sorumluluğu nedir?

Miras hukukuna göre, bir kimseye miras kalması sonucunda miras kalan mülkler için mirasçının belli oranda ve belli dönemlerde vergi ödemesi gerekiyor. Peki, mirasçıların vergi sorumluluğu nedir?

 İskan alınmazsa ne olur?
Emlak Terimleri

İskan alınmazsa ne olur?

İskan raporu, ruhsatlı binalar için ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlandığını gösteren; ruhsat bilgilerini inşaatın bitim tarihini, tapu kaydını, adresini, bağımsız bölümlerin cinslerini gösteriyor. Peki, iskan alınmazsa ne olur? İşte yanıtı...

 İskansız ev alınır mı?
Emlak Terimleri

İskansız ev alınır mı?

İskan, bir binanın fen - teknik - imar ve hukuksal süreç açısından tamamlanmış olduğunu gösteren bir izin belgesi olarak tanımlanıyor. Peki iskansız ev alınır mı?

 Çevre temizlik vergisi beyannamesi nedir?
Emlak Terimleri

Çevre temizlik vergisi beyannamesi nedir?

Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olarak hesaplanıyor. Peki, çevre temizlik vergisi beyannamesi nedir? Ne zaman verilir?

 Kooperatiften nasıl ev alınır?
Emlak Terimleri

Kooperatiften nasıl ev alınır?

Kooperatifler Kanunu gereğince bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya aynı kanunda belirtilen tüzel kişilerce kuruluyor. Peki kooperatiflerden ev nasıl alınır? Nelere dikkat edilmesi gerekir?

 Ortak alan ısı kaybı nedir?
Emlak Terimleri

Ortak alan ısı kaybı nedir?

26847 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik esaslarına göre hesaplanan ortak alan ısı kaybı nedir?

 Konvansiyonel kalıp sistemi nedir?
Emlak Terimleri

Konvansiyonel kalıp sistemi nedir?

İnşaat sektöründe kullanılan çeşitli sistemlerden birisi olan konvansiyonel kalıp sistemi nedir tünel kalıp sisteminden farkı nedir? işte yanıtı...

 Tünel kalıp sistemi nedir?
Emlak Terimleri

Tünel kalıp sistemi nedir?

Duvar ve döşemeleri, kesin boyutlu ve düzgün yüzeyli çelik kalıplarla bir kerede, tek parça olarak dökülebilen, depreme karşı rahatlıkla önerilen, yurdumuza uyumlu, en iyi teknolojik kalıp sistem olarak kullanılan tünel kalıp sistemi nedir? İşte yanıtı...

 Edinilmiş mallara katılma rejimi nedir?
Emlak Terimleri

Edinilmiş mallara katılma rejimi nedir?

Edinilmiş mallara katılma rejiminde, edinilmiş mallar ile kişisel malların hangileri olduğu büyük önem taşıyor. Edinilmiş mallara katılma rejimi nedir?

 Edinilmiş mallar nelerdir?
Emlak Terimleri

Edinilmiş mallar nelerdir?

Edinilmiş mallar ile ilgili yasal esaslar Medeni Kanun kapsamında açıklanıyor. Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsıyor. Peki edinilmiş mallar nelerdir?

 Röperli kroki nedir?
Emlak Terimleri

Röperli kroki nedir?

Röperli kroki nedir? Ada veya parsellerin yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılı olduğu kroki olarak biliniyor... Peki çap ve röperli kroki nedir?

 Muacceliyet nedir?
Emlak Terimleri

Muacceliyet nedir?

Muacceliyet nedir? Borç alacak ilişkilerinde vadenin dolması ya da şartın gerçekleşmesi gibi sebeplerle, borcun borçludan resmen istenebilir hale gelmesine deniyor. Muacceliyetin kanunda ki yeri...

 Apart daire nedir?
Emlak Terimleri

Apart daire nedir?

Apart daire nedir? Bir, iki veya salon dahil en fazla 3 odalı, açık mutfağı ve kendine ait banyo ve lavabosu olan dairelere apart daire deniyor...

 Korunan alan nedir?
Emlak Terimleri

Korunan alan nedir?

Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan alanlar koruma statüsüne alınıyor. Peki koruma alanı nedir? İşte yanıtı...

 İmar planı askı süresi nedir?
Emlak Terimleri

İmar planı askı süresi nedir?

İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plana imar planı deniyor. İmar planı askı süresi nedir?

 İmar planı askı tutanağı nedir?
Emlak Terimleri

İmar planı askı tutanağı nedir?

İmar uygulaması yapılacak olan yerin uygulamaya esas olacak bilgileri detaylı olarak gösteren kadastral durumu da işlenmiş plana imar planı deniyor. Peki, İmar planı askı tutanağı nedir? İşte yanıtı...