Kadastro nedir?

Kadastro nedir? Taşınmazların sınırlarını ve maliklerini belirleyip tapu siciline kayıt edilmesine deniyor. Peki Kadastro yapılmasının amacı nedir...Kadastro kavramının daha net anlaşılması için tapunun ne anlama geldiğini açıklayalım. Tapu, bir arazinin belirli bir parçasının veya üzerine inşa edilmiş bağımsız bölümün malikini gösteren, tapu sicil müdürlüğünce verilmiş resmi bir belgedir.

Kadastro nedir?

Kadastro kavramı geniş manasıyla, taşınmazların sınırlarını ve maliklerini belirleyip tapu siciline kayıt çalışmalarıdır. Bir başka deyişle kadastro, tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek hukuki durumlarını tespit etmek ve işlemlerin kesinleşmesi sonucunda Türk Medeni Yasasınca öngörülen tapu siciline tescil ederek hak sahiplerine tapu belgelerini verme işleminin bütünüdür.

Kadastronun amacı nedir?

Kadastronun amacı sağlam ve açık bir tapu sicili sistemi kurmaktır. Yani tapu sicilini oluşturarak ülkemizin kadastral topoğrafik haritasını oluşturup, taşınmaz mal mülkiyetinin tespiti ile tapusuz arazileri tapuya bağlamak ve eski tapulu olanların tapularını haritaya bağlayarak yenileyip, taşınmaz mal mülkiyetini devlet güvencesine ve kayıt altına almaktır. 

Kadastro kimler tarafından ve neden yapılır ?

Kadastro Hizmetleri, 3402 sayılı kanun gereğince Kadastro müdürlükleri bünyesinde devlet memuru olarak görev yapan Kadastro Teknisyenleri ve kadastrosu yapılacak çalışma alanı içinde köy derneği veya belediye meclisince seçilen en az 3 bilirkişi ve muhtardan oluşan ekip tarafından yapılır  kadastro nedir , tapu nedir , kadastro ne demektir , kadastro kimler tarafından ve neden yapılır , kadastroyu kim yapar , kadastronun amacı nedir , kadastro ne işe yarar , tapu ve kadastro ne yapar ,