01 / 03 / 2024

Emlak Terimleri

 Kiracının tahliyesi nasıl yapılır?
Emlak Terimleri

Kiracının tahliyesi nasıl yapılır?

Borçlar Kanunu esaslarına göre taraflardan her biri, kira ilişkisinin devamını kendisi için çekilmez hâle getiren önemli sebeplerin varlığı durumunda, sözleşmeyi feshedebiliyor. Peki, kiracının tahliyesi istemi nasıl yapılır?

 Kiracı stopajı ödemezse ne olur?
Emlak Terimleri

Kiracı stopajı ödemezse ne olur?

Kira stopajı, gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesi olarak tanımlanıyor. Peki, kiracı stopajı ödemezse ne olur?

 Kira stopajı kaç ayda bir ödenir?
Emlak Terimleri

Kira stopajı kaç ayda bir ödenir?

Kira stopajı, gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesi olarak ifade ediliyor. Peki, kira stopajı kaç ayda bir ödenir?

 Kira stopajını kim öder?
Emlak Terimleri

Kira stopajını kim öder?

Kira stopajı, gelir vergisinde, özellikle maaş ve ücretlilerin vergi borçlarının ödenmesinde, gelir henüz sahibinin eline geçmeden verginin kesilmesi olarak ifade ediliyor. Peki, kira stopajını kim öder?

 Vergi ziyaı cezası nedir?
Emlak Terimleri

Vergi ziyaı cezası nedir?

Vergi ziyaı cezası nedir? Vergi ziyaı cezası ile ilgili esaslar Vergi Usul Kanunu kapsamında madde 344'te açıklanıyor. İşte kanun esasları..

 Müteselsilen sorumluluk nedir?
Emlak Terimleri

Müteselsilen sorumluluk nedir?

Müteselsilen sorumluluk nedir? Zincirleme sorumluluk, müteselsil borçluluk, zincirleme borçluluk şeklinde de ifade edilen müteselsil sorumluluk halleri nelerdir? İşte Borçlar Kanunu kapsamında yer alan esaslar...

 Mevcut teşekkül nedir?
Emlak Terimleri

Mevcut teşekkül nedir?

İmar planları hazırlanırken, planlama alanının hali hazır haritaları üzerine çizilmesi sırasında, hukuka uygun olarak yapılmış binalardan yerine korunacak olanı ifade eden Mevcut teşekkül nedir? İşte yanıtı...

 Bina derinliği nedir?
Emlak Terimleri

Bina derinliği nedir?

Bina derinlikleri azami (40.00) m.‘yi geçmemek ve hiç bir yerde arka bahçe sınırına (3.00/) m. den fazla yaklaşmamak şartı ile; I = L -(K + H/2 ) formülü ile hesaplanıyor. Peki bina derinliği nedir?

 Mücbir sebep nedir?
Emlak Terimleri

Mücbir sebep nedir?

Hukukta mücbir sebep nedir? Mücbir sebep, taahhüdün ve sorumluluğun yerine getirilmesine engel teşkil edebilecek nitelikte bulunan ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk ve buna benzer durumlar olarak biliniyor...

 Bedelsiz kamulaştırma nedir?
Emlak Terimleri

Bedelsiz kamulaştırma nedir?

Bedelsiz kamulaştırma nedir? Milli savunma inşaat ve tesisatı için gerekli görülen gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyeti altında bulunmayan alanlar bedelsiz kamulaştırılabiliyor... Peki bedelsiz kamulaştırma nasıl gerçekleşiyor...

 Tereke esas defteri nedir?
Emlak Terimleri

Tereke esas defteri nedir?

Kanuni düzenleme gereği; mirasçılar, mirasbırakanın ölümü ile mirası bir bütün olarak, kanun gereğince kazanıyorlar. Peki tereke esas defteri nedir? Tereke esas defteri neden tutulmak zorundadır? İşte yanıtı...

 Mal Ortaklığı nedir?
Emlak Terimleri

Mal Ortaklığı nedir?

Mal ortaklığı rejimi, ortaklık malları ile eşlerin kişisel mallarını kapsıyor. Peki mal ortaklığı nedir? Mal ortaklığı işlemi nasıl yapılır? Mal ortaklığı işleminin maliyeti ne kadar? İşte yanıtı...

 Sınırlı mal ortaklığı nedir?
Emlak Terimleri

Sınırlı mal ortaklığı nedir?

Mal ortaklığı, ortaklığa giren malların mülkiyetine eşlerin elbirliği ile (iştirak halinde) sahip oldukları bir mal rejimidir. Peki, sınırlı mal ortaklığı nedir? Mal ortaklığı rejimi Türk Medeni Kanunu'ndaki yeri...

 Fransız balkon nedir?
Emlak Terimleri

Fransız balkon nedir?

Fransa'ya özgü ama Türkiye'de de çok sıklıkla yapılan balkon tipi olarak bilinen yeni inşa edilen konut projelerinde sıklıkla karşılaşılan Fransız balkon nedir? Fransız balkon özellikleri nelerdir?

 Cam balkon nedir?
Emlak Terimleri

Cam balkon nedir?

Cam balkon nedir? Yeni İnşaat projelerinde çokça uygulanan evin balkonlarının camla kapatılması olarak bilinen ayrıca bir konuta sonradan da yapılabilen bir balkon türü olarak biliniyor....

 Ana gayrimenkul nedir?
Emlak Terimleri

Ana gayrimenkul nedir?

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda; apartman binası, fabrika, dükkan ve büro gibi binalar ana gayrimenkul olarak nitelendiriliyor. Peki, ana gayrimenkul nedir, ana gayrimenkul yönetimi nasıl sağlanır? İşte yanıtı...

 Kentsel dönüşüm nedir?
Emlak Terimleri

Kentsel dönüşüm nedir?

Kentlerdeki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için yapılan uygulamalar kentsel dönüşüm kapsamına giriyor. Peki kentsel dönüşüm nedir? İşte yanıtı...

 Kentsel rant nedir?
Emlak Terimleri

Kentsel rant nedir?

Rantın kelime manası getiridir. Emek sarf etmeden edinilen kazanımdır. Konut söz konusu olunca rant, en çok konuşulan konulardan biri oluyor. Peki kentsel rant nedir, nasıl rant sağlanabilir? İşte yanıtı...

Menkul Sermaye İradı nedir?
Emlak Terimleri

Menkul Sermaye İradı nedir?

Hisse senedi kar payları ve iştirak hisselerinden doğan kazançlar olarak bilinen menkul sermaye iradı nedir? Kimler menkul sermaye iradı ile vergilendirilmeye tabi olur? İşte yanıtı...

 Gayrimenkul sermaye iradı nedir?
Emlak Terimleri

Gayrimenkul sermaye iradı nedir?

Gayrimenkul sermayeden özellikle bina ve araziden sağlanan bir gelir türü olup türk vergi mevzuatında birtakım mal ve hakların kiraya verilmesinden elde edilen menfaatleri tanımlamak için kullanılan gayrimenkul sermaye iradı nedir? İşte yanıtı...