Parsel Nedir?

Parsel kısaca imar yasalarına göre ayrılıp sınırlanmış arazi parçasıdır. Parsel kaça ayırılır, parsel nedir? İşte yanıtı...Parsel Nedir?

İmar Kanunu'nun 18.maddesine göre parsel ayrılıp sınırlanmış arazi parçasıdır.  Bir parselin bir ya da birden çok sahibi olabilir. Sahipler kişi olabileceği gibi; kuruluş, devlet ya da vakıf gibi organlar da olabilmektedir.


Parselasyon Plânı nedir? 

İmar plânının araziye uygulanmasından sonra yapılacak rövele ölçülerine göre boyut değiştirmeyen paftalar üzerinde çizilen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil işlemlerine esas alınan plândır.


Kadastro Parseli nedir?

3194 sayılı İmar Kanunu, ‘Kadastro Parseli’ni “Kadastro yapıldığı zaman kadastro adaları içinde bulunan mülkiyeti tescilli parseldir” diye tanımlar. Haritacılık çalışması ile tapu sicilindeki mülkiyetler araziye aplike edildiğinde, ortaya bir mülkiyet deseni ve kimsenin mülkiyetinde bulunmayan alanlar çıkar. Bu mülkiyet desenindeki, sınırları belirli her bir mülk bir kadastro parselidir. Ne zaman ki bölgede imar uygulaması yapılır, kadastro parselleri gider, yerine imar parselleri gelir.

İmar Parseli nedir?

İmar adaları içerisindeki kadastro parsellerinin imar mevzuatı ve imar planı esaslarına göre düzenlenmiş şeklidir. Kadastral parselin DOP(Düzenleme Ortaklık payı = Kamuya Terkler) kesintilerinin yapılmasından sonra (Brüt parselin %40'na bedelsiz terk olabilir) oluşan ve üzerinde uygulama (İnşaat) yapılabilecek olan parseldir.

Parsel cephesi nedir?

Parselin üzerinde bulunduğu yoldaki cephesidir. Köşe başına rastlayan parsellerde geniş yol üzerindeki kenar, parsel cephesidir. İki yolun genişliklerinin eşit olması halinde dar kenar, parsel cephesidir.

Parsel derinliği nedir?

Parsel ön cephe hattına arka cephe hattı köşe noktalarından indirilen dik hatların uzunluklarının ortalamasıdır. Arazinin ön cephe hattı ve arka cephe hattı arasında kalan mesafeye parsel derinliği denir.

Parsel Numarası nedir?

Bir ada içerisinde bulunan parsellerin her adasına 1’den başlayarak verilen numaralardır.

Parsel büyüklükleri nasıl belirlenir?

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 17. Maddesi’ne göre;  İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri, arazi meyilli, yol durumu, mevcut yapılar vb. gibi mevkiin özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların ölçüleri ve ihtiyaçları da göz önünde tutularak tespit olunur. Şu kadar ki; bu tespit sırasında aşağıdaki şartlar ihlâl edilemez.

Parsel genişlikleri:

1. İkamet ve ticaret bölgelerinde:

a) 4 kata kadar (4 kat dahil) inşaata müsait yerlerde:

*  Bitişik nizamda: (6.00) m. den,

*  Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (6.00) m. den,

*  Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (6.00) m. den, az olamaz.

b) 9 kata kadar (9 kat dahil) inşaata müsait yerlerde:

*  Bitişik nizamda: (9.00) m. den,

*  Blok başlarında: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9.00) m. den az olamaz.

*  Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (9.00) m. den az olamaz.

c) 10 veya daha fazla katlı inşaata müsait yerlerde:

*  Bitişik nizamda: (12.00) m. den,

*  Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (12.00) m. den,

*  Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (12.00) m.den, az olamaz.

2. Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde:

*  Bitişik nizamda: (5.00) m. den,

*  Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi + (5.00) m. den,

*  Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplam + (5.00) m. den, az olamaz.

3. Sanayi bölgelerinde:30.00 metreden  az olamaz.

4. Konut dışı kentsel çalışma alanlarında: 40.00 m. den, az olamaz. Bu ölçülerin tespitinde, köşe başına rastlayan parsellerde yol tarafındaki yan bahçe yerine, o yol için tayin edilmiş on bahçe mesafesi alınır.

Parsel derinlikleri:

1. İkamet ve ticaret bölgelerinde:

*  Ön bahçesiz nizamda: (13.00) m. den,

*  Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (13.00) m. den, az olamaz.

2. Yalnız 1 katlı dükkân yapılacak ticaret ve küçük sanayi bölgelerinde:

*  Ön bahçesiz nizamda: (5.00) m. den,

*  Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (5.00) m. den, az olamaz.

3. Sanayi bölgelerinde: 30.00 m.den, az olamaz.

4. Konut dışı kentsel çalışma alanlarında: 40.00 m. den, az olamaz. Parsel alanları: Konut dışı kentsel çalışmaları alanlarında 2000 m2. den az olamaz.


Mehmet TAŞ/Konuttimes.comparsel nedir , parsel ne anlama gelir , parsel sorgulama , parsel no sorgulama , parsel ne , parsel nedir inşaat , İmar Parseli nedir? ,