Ruhsatsız inşaatın cezası nedir?


 Ruhsatsız inşaatın cezası nedir?

Ruhsatsız inşaatın cezası nedir? Bir arsa üzerine yapı yapılabilmesi için öncelikle, yapının mimari projesi ile birlikte; bağlı olunan belediyeye gidilerek ruhsat alınması gerekiyor...Ruhsatsız inşaatın cezası nedir?

Bir arsa üzerine yapı yapılabilmesi için öncelikle, yapının mimari projesi ile birlikte; bağlı olunan belediyeye gidilerek ruhsat alınması gerekiyor.

Ruhsat alınmadan başlanan inşaatlara bazı yaptırımlar uygulanıyor. Peki ruhsatsız inşaatın cezası nedir, diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.

3194 sayılı İmar Kanunu hükümleri gereğince, ruhsatsız inşaat yapılmasının tespiti halinde yapı mühürlenerek inşaat derhal durduruluyor. Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar ile ilgili kanun esasları şu şekilde sıralanıyor:

Madde 32 –

Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur.

Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.

Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını ister.

Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilikçe kaldırılır ve inşaatın devamına izin verilir.

Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.Ruhsatsız inşaat cezası , ruhsatsız inşaat hapis cezası , ruhsatsız inşaat yapmanın cezası , ruhsatsız inşaat yapmak , ruhsatsız inşaatın cezası , Ruhsatsız inşaata ne yapılır , Ruhsatsız inşaata ne olur ,