Parselasyon planı nedir?


 Parselasyon planı nedir?

Parselasyon planı nedir, kamu hizmet alanlarının kamu eline geçişini sağlamak amacıyla oluşturulan planlardır. Peki parselasyon planları nasıl hazırlanıyor, kamuya bu ilgili alanlar nasıl geçiyor işte cevabı...Parselasyon planı nedir?

Yasal düzenlemelerle ve imar planına uygun olan yapılaşmayı olanaklı kılmak ve genel hizmet alanlarının kamunun eline geçişini sağlamak amacıyla düzenlenen, kesin parselasyon durumunu gösteren ve tapu kütüğüne yazım işlemlerine taban oluşturan planlara deniyor.

Parselasyon planları nasıl oluşur, bu planları kim hazırlar?

İmar planlarına uygun olarak hazırlanan parselasyon planları, belediye ve komşu alanları içinde belediye encümeni, dışında ise il özel yönetiminin onayından sonra yürürlüğe giriyor. Bu parselasyon planları bir ay süreyle ilgili kurumlarda askıya çıkarılıyor ve bir aylık sürenin sonunda kesinleşiyor. Kesinleşen parselasyon planları, ilgili taşınmazların tapu kütüklerine yazılmak üzere Tapuya ilgililerin uygun görüp görülmemeleri aranmaksızın, tapu kütükleri bu parselasyon planlarına göre düzenleniyor.


Mehmet TAŞ/Konuttimes.comparselasyon planı , parselasyon planı nedir , parselasyon planı ne demek , parselasyon planı nasıl yapılır , parselasyon planı ne anlama gelir , parselasyon planı nasıl hazırlanır , parselasyon planını kim yapar ,