1/1000 Uygulama planı nedir?


1/1000 Uygulama planı nedir?

Uygulama imar planı nedir? Çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini gösteren plandır. Uygalama İmar planını kim hazırlar, neden kullanılır...Uygulama İmar Planı

İmar Kanunun 8. maddesinde, Uygulama İmar Planı ''tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren 1/1000 ölçekli plandır'' şeklinde tanımlanıyor. Uygulama imar planları kanunda da belirtildiği gibi iki ana hattan oluşuyor. Bölge Planları, İmar planları.

Bölge planları, sosyal ekonomik durumun gelişme meyilleri, yerleşim bölgelerinin gelişme potansiyellerini, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını belirlemek üzere hazırlanacak bölge planlarını gerekli görüldüğü takdirde devlet yapıyor.
İmar Planları ise nazım ve uygulama imar planlarından meydana geliyor. Eğer bölge planı ve çevre düzeni varsa plan kararlarına uygunluk sağlanarak nazım ve uygulama imar planı belediyelerce yapılıyor. Belediyelere bağlı olmayan bölgelerde ise bu işlem valiliklerce yapılıyor. İmar planı kesinleşmiş ise gerekli evraklar ve planın bir örneği bakanlığa gönderiliyor.

Mehmet TAŞ/Konuttimes.com1/1000 Uygulama planı nedir , Uygulama imar planı ne demektir 1/1000 Uygulama planı hazırlanması , Uygulama imar planı hazırlama , Uygulama imar planı yapımı , Uygulama imar planı yapım süreci , uygulama imar planı nasıl yapılır ,