01 / 03 / 2024

Emlak Terimleri

 Gayrimenkul gelir vergisi nedir?
Emlak Terimleri

Gayrimenkul gelir vergisi nedir?

Emlak gelir vergisi, konut gelir vergisi ve gayrimenkul satış kazancı olarak da ifade edilen gayrimenkul gelir vergisi nedir? İşte yanıtı...

 İntikal vergisi nedir?
Emlak Terimleri

İntikal vergisi nedir?

Kişi miras, vasiyet, vb. yollarla servete sahip olduğunda veraset vergisi ödemek zorunda oluyor. Peki intikal vergisi nedir, ne zaman ödenir? İşte yanıtı...

 Acil durum planı nedir?
Emlak Terimleri

Acil durum planı nedir?

İş güvenliği ve sağlığı kanunu gereğince; İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlü oluyor. Peki acil durum planı nedir? Acil durum planı nasıl hazırlanır?

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmelikler!
Emlak Terimleri

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmelikler!

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartları düzenleniyor. Peki, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yönetmelikler nelerdir? İşte yanıtı...

 Kira geliri vergisi nedir?
Emlak Terimleri

Kira geliri vergisi nedir?

Mesken, işyeri ve arsa gibi gayrimenkullerin kiraya verilmesi sonrasında elde edilen gelirin belli bir kısmı "Kira gelir vergisi" adı altında devlete ödeniyor. Peki kira gelir vergisi nedir?

Muhtasar beyanname nedir?
Emlak Terimleri

Muhtasar beyanname nedir?

Muhtasar beyanname gelir vergisi beyanlarından biri olarak biliniyor. Peki muhtasar beyanname nedir, nereye verilir, ne zaman verilir işte yanıtı...

 Miras sözleşmesi nedir?
Emlak Terimleri

Miras sözleşmesi nedir?

Miras sözleşmesi nedir? Miras bırakan kişi ile üçüncü kişi arasında ölüme bağlı olarak yapılan tasarruf şeklindeki sözleşme türü olarak biliniyor. Peki miras sözleşmesi nasıl iptal edilir?

 İnşaat hakkı nedir?
Emlak Terimleri

İnşaat hakkı nedir?

İnşaat hakkı nedir? Başkasına ait bir arsanın altında veya üstünde inşaat yapmak veya mevcut inşaatı yerinde tutmak hakkını veren bir irtifak hakkı olarak biliniyor.

Kat irtifakı nedir?
Emlak Terimleri

Kat irtifakı nedir?

Bir arsanın üzerinde yapılmakta olan veya ileride yapılacak olan bir veya birden çok yapının yapı tamamlandıktan sonra bir arsanın maliki veya paydaşları lehine arsa payına bağlı olarakkat irtifakı kuruluyor. Kat irtifakı nedir? İşte yanıtı...

 Şerefiye nedir?
Emlak Terimleri

Şerefiye nedir?

Şerefiye nedir? Aynı mahallede aynı caddede bulunan aynı özelliklere sahip konutların fiyatları neden birbirinden farklı oluyor bir arazinin veya konutun şereflenmesi ne demektir? işte yanıtı...

 Lojman nedir?
Emlak Terimleri

Lojman nedir?

Lojman nedir? Kamu konutları olarak biliniyor. Kamu kurumlarında çalışanlar için tahsis edilmiş konutlardır. Peki kimler lojmanda kalabilir? işte yanıtı...

 2B alanları nedir?
Emlak Terimleri

2B alanları nedir?

2B alanları nedir? Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde, orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış, bir daha geri kazanılamayan ve ıslah edilemeyen alanlara 2B alanları deniyor...

 Isı Yalıtımı nedir?
Emlak Terimleri

Isı Yalıtımı nedir?

Isı yalıtımı nedir? Bir ortamdan dışarıya enerji akışı ile ortama dışarıdan gelen enerji akışını en aza indirgemek için yapılan bir uygulama olarak biliniyor. Peki ısı yalıtımı neden yapılır, ısı yalıtımı binanın neresine yapılır. İşte yanıtı...

 İzolasyon nedir?
Emlak Terimleri

İzolasyon nedir?

İzolasyon nedir? İzolasyon tabiatın ve içinde bulunduğumuz mekanların korunması şeklinde tanımlanıyor. Yaşadığımız yerlerin izolasyonu gerekiyor, çünkü bu sayede hem tasarruf edeceğimiz gibi aynı zamanda yaşadığımız yer daha sağlıklı ve kullanışlı bir hale geliyor.

 Depozito nedir?
Emlak Terimleri

Depozito nedir?

Depozito, bir taahhüt sırasında yatırılan güvence veya bağlanma parası olarak ifade ediliyor. Peki kiralama işlemlerinde mal sahibi, kiracısından en fazla ne kadar depozito bedeli alabiliyor? Depozito ne kadar alınır?İşte yanıtı...

 Stopaj vergisi nedir?
Emlak Terimleri

Stopaj vergisi nedir?

Stopaj, kaynaktan kesilen vergi olarak biliniyor. Vergilerin tahsilini daha kolay ve garantili şekilde gerçekleştirmek için kullanılıyor. Peki stopaj vergisi nedir? Stopaj vergisini uygulama amacı? İşte yanıtı...

 İpotek nedir?
Emlak Terimleri

İpotek nedir?

İpotek nedir? İpotek, halen mevcut veya ileride açılacak kredilerin teminatını oluşturmak için, belirli bir taşınmazın teminat gösterilmesine deniyor. Peki ipotek nasıl gösterilir? İşte yanıtı...

 Deprem haritası nedir?
Emlak Terimleri

Deprem haritası nedir?

Deprem haritası, dünya üzerinde ülke ülke, şehir şehir ve bölge bölge, deprem riskinin gösterildiği haritaya deniyor. Türkiye'deki deprem kuşakları...

 Master plan nedir?
Emlak Terimleri

Master plan nedir?

Master plan, kelime anlamı olarak "Temel plan" bir diğer deyişle "Ana plan" anlamına geliyor. Peki master plan neden kullanılır?

 İmar planı değişikliği nedir?
Emlak Terimleri

İmar planı değişikliği nedir?

İmar Planları, arsa veya arazilerin: yol, yeşil alan gibi sosyal donatı alanları ile, yapılaşma şartlarını gösteren, bir noktada kentlerin, gelecekte nasıl şekil alacağını gösteren planlara deniyor. Peki imar planı değişikliği nedir?