01 / 03 / 2024

Emlak Terimleri

 Yapı ruhsatı şartları neler?
Emlak Terimleri

Yapı ruhsatı şartları neler?

Yapı ruhsatı; mücavir alanlar içerisinde ruhsata tabi olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için belediyelerce, mücavir alan sınırları dışında ise Valiliklerce verilen izne deniyor. Peki yapı ruhsatı şartları neler?

 Konut kredisi nedir?
Emlak Terimleri

Konut kredisi nedir?

Konut kredisi, konutun teminat altına alınması şartıyla verilen bir tüketici kredisi olarak biliniyor. Peki konut kredisi vadesi kaç yıl? İşte yanıtı...

 Tapu harcı nedir?
Emlak Terimleri

Tapu harcı nedir?

Tapu harcı nedir? Devlet verdiği hizmetlerin karşılığında, ödenek olarak harç ister. Gayrimenkul alım-satım hizmetinde de buna bağlı olarak tapu harcının ödenmesi isteniyor. Tapu harcı ne kadar işte yanıtı...

 Modüler yapı nedir?
Emlak Terimleri

Modüler yapı nedir?

İnşaat projelerinde konut yapılarında kullanımı yaygınlaşan modüler yapı nedir? Hangi daire tiplerine modüler yapı deniyor? İşte yanıtı...

 Apartman aidatı nedir?
Emlak Terimleri

Apartman aidatı nedir?

Apartmanın temizlik, bakım ve onarımı gibi giderler için alınan aidat ile ilgili düzenlemelere kanun kapsamında yer veriliyor. Peki Apartman aidatı nedir? Apartman aidatı ne kadar? işte yanıtı...

 İskan affı nedir?
Emlak Terimleri

İskan affı nedir?

İskan affı nedir? Kat irtifakından kat mülkiyetine geçmek anlamına geliyor. Türkiye’de inşaat ruhsatı, kat irtifakı tapusu, yapı kullanma izin belgesi (iskan) olmayan gayrimenkuller kaçak yapı olarak isimlendiriliyor...

 Kira sözleşmesi nedir?
Emlak Terimleri

Kira sözleşmesi nedir?

Kira sözleşmesinin yapılması hem kiracı hem de mal sahibinin haklarının korunması açısından önem teşkil ediyor. Peki kira sözleşmesi nedir? Kira sözleşmesi nasıl yapılır işte yanıtı...

 Kooperatif nedir?
Emlak Terimleri

Kooperatif nedir?

İnsan gereksinimlerini karşılamak için ve ortakların çıkarlarının korunması amacıyla kurulmuş olan ekonomik kuruluşa kooperatif deniyor. Peki kooperatiflerin faaliyet alanları nelerdir?

 Kat maliki nedir?
Emlak Terimleri

Kat maliki nedir?

Kat maliki nedir? Gayrimenkul hukuku kapsamında, bağımsız bölümler üzerinde kurulan kat mülkiyeti hakkına sahip olan kişi olarak tanımlanıyor. Peki Kat maliki kime deniyor? Kiracı kat maliki midir? İşte yanıtı...

 Bina yönetim planı nedir?
Emlak Terimleri

Bina yönetim planı nedir?

Bina yönetim planı nedir? Kanuna göre bina yönetim planı, bütün kat maliklerini bağlayan bir sözleşme hükmünde olup; apartmanın yönetim tarzını, kullanma maksat ve şeklini gösteren plandır... Peki bina yönetim planı nasıl uygulanır?

 Damga vergisi nedir?
Emlak Terimleri

Damga vergisi nedir?

Her türlü sözleşmeden doğan ve devlet tarafından alınan bir vergi çeşidi olan damga vergisi nedir?Kimler Damga vergisine tabidir? İşte yanıtı...

 Risk değerlendirmesi nedir?
Emlak Terimleri

Risk değerlendirmesi nedir?

İş yerlerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin giderilmesi için İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürürlüğe giren, risk değerlendirmesi nedir? İşte cevabı...

 İntifa hakkı nedir?
Emlak Terimleri

İntifa hakkı nedir?

İntifa hakkı nedir? Bir eşya üzerinde malikinin sahip olduğu kullanma, tüketme, yararlanma yetkilerini bir başkasına tahsis etmesi ile kurulan hak tipine deniyor. Peki irtifa hakkı nasıl kurulur?

 İrtifak hakkı nedir?
Emlak Terimleri

İrtifak hakkı nedir?

Bir gayrimenkulün kiralanması ile karıştırılan irtifak hakkı, kiralamadan farklı olarak daha uzun süreli oluyor... Peki İrtifak hakkı nedir? İrtifak hakkı nasıl kurulur...

 Tapu nedir?
Emlak Terimleri

Tapu nedir?

Tapu nedir? Tapu sözcüğü, bir arazinin bağımsız bölümünün sahibini gösteren aksi kanıtlanıncaya kadar geçerli olan belgeye deniyor. Peki tapu neden gereklidir, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün görevleri...

 KAKS nedir, nasıl hesaplanır?
Emlak Terimleri

KAKS nedir, nasıl hesaplanır?

İnşaatına başlanacak olan yapının hangi sınırlar dahilinde yapılması gerektiğini hesaplamak için emsal yani KAKS (Kat alanı katsayısı) hesabı yapılır. Peki KAKS nedir, nasıl hesaplanır...

 TAKS nedir, nasıl hesaplanır?
Emlak Terimleri

TAKS nedir, nasıl hesaplanır?

Yapı ruhsatı verilmiş arsalar inşaat projelerine dönüştürülürken, projenin taban oturum alanının hesaplanması gerekiyor. Peki TAKS nedir, nasıl hesaplanır?

 Apartman yöneticisini kim seçer?
Emlak Terimleri

Apartman yöneticisini kim seçer?

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince gayrimenkulde sekiz ve sekizden fazla bağımsız bölüm olması halinde apartmana bir yönetici seçilmesi gerekiyor.Peki, apartman yöneticisini kim seçer?

 Vergi mahremiyeti ihlali ve cezası!
Emlak Terimleri

Vergi mahremiyeti ihlali ve cezası!

Vergi mahremiyeti ihlali, vergi mükellefi ile ilgili vergi konusu olan işlemlerin, vergilemeden sorumlu yetkili kişiler tarafından üçüncü kişilerle paylaşılması durumudur. Peki vergi mahremiyeti ihlali ve cezası nedir?

 Emlak nedir?
Emlak Terimleri

Emlak nedir?

Emlak nedir? Emlâk veya gayrimenkul; bina, arsa, bahçe gibi taşınmaz mal ve mülklerin ortak adına deniyor. İşte Türkiye'de emlak sektörü ve emlak sektörünün gelişimi...