İmar plan tadilatı nedir?


 İmar plan tadilatı nedir?

Uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği durumlarda ortaya çıkan imar plan tadılatı nedir, nasıl yapılır, İmar plan tadilatı için gerekli belgeler...İmar plan tadilatı, uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve planın tümünün veya bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucunda oluşan plana deniyor.

İmar Plan Tadilatı

Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasının problem olduğu durumlarda; planın tümünün veya bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde edilen plandır.

İmar plan tadilatı için gerekli belgeler

1- Dilekçe (TC Kimlik No, Telefon No, Adres bulunacak)

2- Tapu Fotokopisi

3- Kimlik Fotokopisi

4- Koordinatlı Plan Örneği

Örnek İmar tadilatı dilekçesi


................... BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE


.......... İlçesi, ...................  Mahallesi, ............... Pafta, ........... Ada,  ...................Parsele ait plan tadilatı teklifimiz dilekçe ekinde olup gereğini arz ederim. 


…… / ……/ 20..

İsim – İmza


Mehmet TAŞ/Konuttimes.comİmar plan tadilatı nedir , İmar plan tadilatı nasıl yapılır , İmar plan tadilatı , imar tadilatı , imar tadilatı nedir , imar tadilatı nasıl yapılır ,