İmar durumu nasıl öğrenilir?


 İmar durumu nasıl öğrenilir?

İmar durumu, bir arsanın yer aldığı bölgenin imar planında nasıl kullanılacağını gösteren belgeyi ifade ediyor. Peki İmar durumu nasıl öğrenilir...İmar durumu nasıl öğrenilir?

İmar durumu, bir arsanın yer aldığı bölgenin imar planında nasıl kullanılacağını gösteren belgeyi ifade ediyor. Söz konusu belge, imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerini; örneğin teknik şartlarının ne olması gerektiğini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri belirten kadastral durumu gibi bilgileri barındırıyor.

İmar durumu nereden öğrenilir?

İmar durumu öğrenmek için gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye bir dilekçe ile başvuruda bulunulması gerekiyor. Söz konusu dilekçe aşağıda bulunuyor.

İmar durumu dilekçesi..


……… BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………/İSTANBUL…………… ilçesi …………… Mahallesi ………… pafta ……… ada ……… parsel sayılı yerin imar durumunun düzenlenerek tarafıma verilmesini bilgilerinize arz ederim.EK:   

– Tapu (aslı)

– Çap (aslı)

– Vekaletnameİsim – Tarih – İmza

…………………………ADRES:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

İmar durumu almak için gereken diğer belgeler..

İmar durumunu öğrenmek istediğiniz arsanın sahibiyseniz, kimliğiniz ile belediyeye gidip, arsanın tapusu ve çap belgesi ile gitmeniz yeterli olacaktır.

Eğer, sahibi olmadığınız bir arsanın imar durumunu öğrenmek istiyorsanız bu durum bazı belediyelerce sorun teşkil edebiliyor. Bazı arsaların imar durumları kamuya açılamıyor. Bu nedenle gayrimenkul sahibi ile gidilmesi gerekiyor.


Mehmet TAŞ/Konuttimes.comİmar durumu nasıl öğrenilir , İmar durumu nereden öğrenilir , imar durumu , imar durumu öğrenme , imar durumu alma , İmar durumu belgesi , İmar durumu belgesi nasıl alınır , imar durumu nedir , imar durumu ne işe yarar , imar durumu almak için dilekçe , imar durumu dilekçesi , arsa İmar durumu ,