15 / 07 / 2024

Apartman aidat borcu için ihtarname!

Apartman aidat borcu için ihtarname!

Apartmanın ortak giderleri için toplanan aidatı hem ev sahiplerinin hem kiracıların aidatlarını ödemeleri gerekiyor. Aidat borcunu ödemeyenler için ihtarname gönderilebiliyor.İşte apartman aidat borcu için ihtarname..


Apartman aidat borcu için ihtarname!

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre, apartmandaki kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; apartmanın sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ise arsa payları oranında katılım sağlanması gerekiyor. 


Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;  katılmakla yükümlü oluyor.


Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamıyor.Peki apartman aidatını ödemeyen ev sahibine ne yapılır?


Apartman aidat borcunu ödemeyen ev sahiplerine biriken aidat borçları için apartman yönetimi tarafından ihtarname gönderilebiliyor.Apartman aidat borcu ihtarname örneği aşağıda yer alıyor:


Apartman aidat borcu ihtarname örneği..

...................... Yönetimi 

Tel: .................................

Sayın ...................;

 .................... tarihi itibarı ile toplam ............ TL ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır. 

Genel Kurul toplantısında Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ödenmeyen aidat borçlarına aylık % 5 gecikme faizi uygulanmasına; aidat borcunu ödemeyen kat malikleri hakkında icra takibine geçilmesi hususunda yöneticiye yetki verilmesine karar verilmiştir. 

Sayın ………………… işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 5 (Beş) gün içinde faiz hariç ..... TL aidat borcunuzu ödemenizi aksi takdirde aleyhinizde icra takibine geçileceğini ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını bu uğurda yapılacak her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz. 

Sayın Noter; 

üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini bir nüshasının dairenizde saklanmasını tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz.

 

DÜZENLEYEN

..................... Yönetimi

MUHATAP: .......................

KONU: .......................

ÖDENMEMİŞ AİDAT BORÇLARINIZ: .......................

AÇIKLAMA: .......................

........ Yönetimi 

Tel: .......................

Apartman aidatı gecikme faizi hesaplama!


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com