Aidatını ödemeyene ceza ve haciz yolda!


 Aidatını ödemeyene ceza ve haciz yolda!

Apartman ve sitelerde ortak alanların ihtiyaçlarını karşılamak için kiracı veya kat maliklerinden aidat temin ediliyor. Artık aidatını ödemeyen daire sahiplerine de ceza verilebiliyor ve haciz kararı başlatılabiliyor... 

 

 

 Apartmanlarda ya da siteler, ortak kullanım alanları, sosyal olanaklar, apartman görevlisi ve güvenlik gibi giderler için her dairenin düzenli olarak aylık aidat ödemesi yapması gerekiyor. Bazı sitelerde ise aidatlar, ev fiyatlarıyla yarışır durumda.

AİDATINIZI ÖĞRENİN

Ev almadan önce apartman aidatlarını öğrenmelisiniz. Özellikle sitelerde aidat ücretleri tek apartmanlara göre artabiliyor. Bu nedenle satılık veya kiralık dairelere baktığınız aidat ücretini de öğrenmeniz yararınıza olacak.

GECİKME ZAMMI

Kat maliklerinin apartman aidatını ödememeleri durumunda Kat Malikleri Kurulu'nca belirlenen gecikme zammını ödemek zorunda. Gecikme zammına karşı aidatlar ödenmezse dava açılabiliyor ve kat maliki hakkında icra takibi başlatılabiliyor.

KİRA GİBİ AİDAT

Konutlar için ödenen aidat tutarları konum, temizlik, sosyal alanlar ve güvenlik gibi hizmetlere göre değişiklik gösterebiliyor. Normal bir apartman dairesinde oturanlar yalnızca temizlik ve onarım için aidat verirken, havuzlu, sosyal tesisli, güvenlikli sitelerde yaşayanlar, bu hizmetlerin karşılığı olarak çok daha fazla aidat ödemesi yapabiliyor.

Büyükşehirlerde yaşayanlar için aidatlar oldukça önemli bir gider kaynağı oldu. Yapılan araştırmalara göre en yüksek aidat İstanbul’da ve İzmir'de ödeniyor.

Silivri’de aidatlar 1 yılda yüzde 64, Şişli’de yüzde 53, Şile’de yüzde 38, Beşiktaş’ta yüzde 37, Beykoz’da yüzde 36, Zeytinburnu, Kağıthane ve Büyükçekmece’de yüzde 29, Üsküdar’da yüzde 27, Sarıyer’de yüzde 26 arttı. İzmir’de ise yüzde 17 ile yüzde 46 arasında değişen oranda aidat fiyatlarda artış yaşandı.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. maddesinde apartman aidat kanunu ile ilgili şu ifadeler kullanıldı:

Madde 20 – Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.

c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Ev mi alacaksınız? O zaman dikkat!aidat kanunu 2020 , aidat fiyatları ne kadar , 2020 aidat ödeme cezası ,