30 / 09 / 2023

Müteahhit boş dairelere aidat öder mi?

Müteahhit boş dairelere aidat öder mi?

Apartmanda yada konut sitelerinde ödemesi gereken giderler içerisinde apartman/ site aidatı da yer alıyor. Bazı apartmanlarda müteahhitin satmadığı daireler de bulunuyor. Peki Müteahhit boş dairelere aidat öder mi? diyorsanız işte yanıtı...


Müteahhit boş dairelere aidat öder mi?

Bir apartman veya konut sitesinde dairede mal sahibi yada kiracı oturması halinde, birtakım masrafların yükümlüsü oluyor. Ödenmesi gereken giderler içerisinde apartman/site aidatı da yer alıyor.


Söz konusu aidat apartman ve konut sitelerinde ortak alanların bakımı, temizliği ve günlük hizmetlerin karşılığı olarak tahsil ediliyor.

Burada merak edilen bir husus bulunuyor. Bazı apartmanlarda müteahhitin satmadığı dairerler de yer alıyor. Peki Müteahhit boş dairelere aidat öder mi? diyorsanız işte yanıtı...


Dairenin maliki olunduğu müddetçe; oturulmasa da giderlere iştirak edilmesi gerekiyor. Müteahhitin satmadığı boş daireleri de buna dahil ediliyor


Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre; Kat maliki anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlü oluyor.


Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabiliyor, icra takibi yapılabilyoir. 


Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını belirtse de aidat ödemesi yapması gerekiyor.


Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle mükellef oluyor. 

Dükkanlar asansör masrafına katılır mı?


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com