İmar durum belgesi nereden alınır?


 İmar durum belgesi nereden alınır?

İmar parselinin kullanılış şekli,söz konusu parselin kadastral özellikleri,teknik şartlarını gösteren belgeye imar durumu belgesi adı veriliyor.İmar durum belgesi almak için belirli bir harç ödemesi yapılıyor.Peki imar durum belgesi nereden alınır?İmar durum belgesi nereden alınır?

imar durumu belgesi ile bir arsa üzerinde ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceği,inşa edilecek yapıların ne kadar yükseklikte olacağı,terkler, tevhid ve ifraz şartları,arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olabileceği, görülebiliyor.


Yazılı imar durumu bilgisi alınması için birtakım belgelere  ihtiyaç duyuluyor.

Bu belgeler;


1- Dilekçe (TC kimlik nosunun yazılması zorunludur) 


2- TAPU fotokopisi (değişiklik olmuş ise yeni tarihli tapu istenir) 


3- ÇAP / APLİKASYON KROKİSİ (yer tespitinin yapılamaması halinde istenir, son bir yıl içinde alınmış olmalıdır) 


4- VEKÂLETNAME / KİRA KONTRATI (Başvuru sahibi tapu maliki değilse istenir)dır.İmar durumunun belge olarak alınmak istenmesi halinde evraklar tamamlandıktan sonra  belli miktarlarda harç talep ediliyor. imar durumu belgesi için ödenecek masraf, 2015 yılı için 0-1000 m2 arası adet 40 TL,1000 m2 den büyükse adet 60 TL olarak belirleniyor.Peki imar durum belgesi nereden alınır?İmar durum belgesi nereden alınır?


Taşınmaz malların imar planlamasındaki yeri hakkında bilgiler edinmek için alınan

İmar durum belgesi, taşınmazın bağlı olduğu belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğünden alınması gerekiyor.


İmar durum belgesinde, her hangi bir plan tadilatı olmaması durumunda İmar durum belgesinin geçerlilik süresi, 1 yıl olarak belirleniyor. 1 yıl içinde yapı ruhsatı verilmez ise imar durum belgesinin yeniden düzenlenmesi gerekiyor.İmar durum belgesi dilekçe örneği!Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com

İmar durum belgesi nereden alınır , imar durum belgesi nerden alınır , imar durum belgesi nerden alabilirim , İmar durum belgesi alınacak yerler , imar durum belgesi nasıl alınır , imar durum belgesi alma , imar durum belgesi belediyeden mi alınır , imar belgesi almak , İmar durum belgesi almak ,