İmar durumu harcı ne kadar 2016?


 İmar durumu harcı ne kadar 2016?

İmar durum belgesi bağlı olunan belediyelerden tahsil edilebiliyor. Peki İmar durumu harcı ne kadar 2016? İşte imar durumu harcı 2016...



İmar durumu harcı ne kadar 2016?

İmar durumu belgesi, bir arsanın yer aldığı bölgenin imar planında nasıl kullanılacağını gösteriyor. İmar durum belgesinde; mar parselinin kullanım şekli ve yapılması istenen yapının özellikleri; örneğin teknik şartlarının ne olması gerektiği, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri belirten kadastral durumu gibi bilgiler yer alıyor.

İmar durumu belgesi almak için belediyeye bir dilekçe ile müracaat ediliyor. Müracaat sırasında tapu (aslı), Çap (aslı), vekil varsa vekaletname gerekli oluyor. Ancak bu belgeler  ile arsa sahipleri imar durumunu alabiliyor. 

Bazı arsaların imar durumları kamuya açılamıyor. Bu nedenle gayrimenkul sahibi ile gidilmesi gerekiyor.

İmar durum belgesi bağlı olunan belediyelerden tahsil edilebiliyor. Peki İmar durumu harcı ne kadar 2016? İşte imar durumu harcı 2016...

İmar durumu harcı 2016...

(İlk Müracatta her bir belge için)

* 0-1000 m2 arası adet 45 TL

* 1000 m2 den büyükse adet 65 TL

İskan fiyatları 2016!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com



İmar durumu harcı ne kadar 2016 , imar durumu harcı ne kadar , İmar durumu harcı , İmar durumu harcı 2016 , 2016 İmar durumu harcı , imar durumu belgesi ücreti 2016 , imar durumu belgesi harcı 2016 ,