İmar durumu nasıl sorgulanır?


İmar durumu nasıl sorgulanır?

Bir arsa üzerinde yapılaşmanın izin verilmesi ve nasıl yapılaşma olabileceğini belirten belge imar durum belgesi oluyor.İmar durumu istendiğinde sorgulanabiliyor.Peki imar durumu nasıl sorgulanır?İmar durumu nasıl sorgulanır?

Bir parselin üstüne ne tür bir bina yapılabileceğini gösteren belgeye imar durum belgesi adı veriliyor. İmar durum belgesinde arsa ile ilgili detaylı bilgilere  deyer veriliyor. İmar durumu belgesi bir nevi parselin kimlik kartı sayılıyor. 


İmar durumu belgesinde aşağıdaki esaslar yer veriliyor:

- Ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceği,

- İnşa edilecek yapıların ne kadar yükseklikte olacağı,

- Terkler, tevhid ve ifraz şartları,

- Arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olabileceği. 


İmar mevzuatı esaslarına göre, yapılaşma hakkını gösteren yasal belge olan imar durum belgesi, arsanın bulunduğu belediyenin yetkili birimlerinden talep ediliyor. İmar durum belgesi için belediye bazı belgeler istiyor.Bu belgeler;


* Tapu (aslı)

* Çap (aslı)

* Vekaletname (Gayrimenkul sahibinin vekalet vermesi durumunda) dir.Peki imar durumu nasıl sorgulanır? 


İmar durumu sorgulamak için, taşınmaz malın bağlı olduğu belediyeye gidip müracaat edilebiliyor.Aynı zamanda Büyükşehir belediyelerine bağlı ilçe belediyelerinde E-belediye uygulaması ile online imar durumu sorgulanabiliyor. 


Fakat bu e-imardaki bilgilerin bilgi amaçlı olup, kesinlikle yasal geçerliliği bulunmuyor. Yasal bilgi alınabilmesi için belediyenin ilgili birimlerine gereken evraklarla başvuru yapılması gerekiyor.

İmar durum belgesi dilekçe örneği!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comimar durumu nasıl sorgulanır , İmar durumu sorgulama , İmar durum belgesi sorgulama , imar durumu nereden sorulur , İmar durumu nereden öğrenilir ,