İmar durum belgesi dilekçe örneği!


 İmar durum belgesi dilekçe örneği!

İmar durumu belgesi, taşınmaz malların imar planlamasındaki yeri hakkında bilgiler edinmek için alınıyor.İmar belgesi için dilekçe verilmesi gerekiyor.İşte,İmar durum belgesi dilekçe örneği!İmar durum belgesi dilekçe örneği!

İmar durum belgesi, bir bölge için hazırlanan ve bölgede bulunan gayrimenkullerin nasıl kullanılacağını gösteren belge olarak tanımlanıyor.


İmar durum belgesi söz konusu parselin boyutları,sınırları,teknik koşulları hakkında bikgi veriyor.İmar durum belgesi kapsamında;ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceği,inşa edilecek yapıların ne kadar yükseklikte olacağı,terkler, tevhid ve ifraz şartları,arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olabileceğime yer veriliyor.


İmar durum belgesinin alınabilmesi için, bir dilekçe ile birlikte taşınmazın bağlı olduğu belediyeye başvuruda bulunması gerekiyor.İmar durumu dilekçe örneği şu şekilde:


İmar durumu dilekçe örneği..


……… BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE


…………/İSTANBUL 

…………… ilçesi …………… Mahallesi ………… pafta ……… ada ……… parsel sayılı yerin imar durumunun düzenlenerek tarafıma verilmesini bilgilerinize arz ederim.EK:    

– Tapu (aslı)

– Çap (aslı)

– Vekaletname


 

İsim – Tarih – İmza

…………………………ADRES:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
İmar durumu harcı 2015!Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com
İmar durum belgesi dilekçe örneği , imar durum belgesi için dilekçe , imar durum belgesi için dilekçe nasıl yazılır , örnek imar durum belgesi dilekçesi , İmar durum belgesi örnekleri , imar durum belgesi nasıl alınır ,