İmar durum belgesi dilekçe örneği!


 İmar durum belgesi dilekçe örneği!

İmar durum belgesi almak isteyen vatandaşların dilekçe yazarak ve gerekli evrakları temin ederek belediyeye başvuru yapmaları gerekiyor.İşte imar durum belgesi dilekçe örneği..İmar durum belgesi dilekçe örneği!

Bir bölgenin eksiklerinin belirlenmesi ve belirlenen eksiklerin giderilmesi için yapılan çalışmalar imar durum kapsamında değerlendiriliyor. Bu çalışmalara göre söz konusu eksik bölgeler yeşil alan, okul, yol, park olarak yapılandırılıyor.

İmar durum belgesi, bir bölge için hazırlanan ve bölgede bulunan gayrimenkullerin nasıl kullanılacağını gösteren belge olarak karşımıza çıkıyor. İmar durumu belgesi, söz konusu bölgenin imar durumuna göre ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanıyor.

Belediyeden imar durumu belgesinin alınabilmesi için, 

-Tapu (aslı)

-Çap (aslı)

-Vekaletname (Gayrimenkul sahibinin vekalet vermesi durumunda) gerekiyor.Bu evrakların yanında imar durum belgesi için dilekçe de yazılması gerekiyor.İmar durum belgesi dilekçe örneği aşağıda yer alıyor:

İmar durum belgesi dilekçesi örneği..

……...… BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………/İSTANBUL

…………… ilçesi …………… Mahallesi ………… pafta ……… ada ……… parsel sayılı yerin imar durumunun düzenlenerek tarafıma verilmesini bilgilerinize arz ederim.

EK:    

– Tapu (aslı)

– Çap (aslı)

– Vekaletname

İsim 

.........

Tarih 

.........

İmza

.........

ADRES:

........................................................

........................................................

.........................................................

İmar durumu belgesi ücreti 2015!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comİmar durum belgesi dilekçe örneği , İmar durum belgesi dilekçesi örneği , İmar durum belgesi dilekçesi , imar durum belgesi için dilekçe , örnek imar durum belgesi dilekçesi , İmar durum belgesi dilekçesi 2015 ,