İmar durum belgesi harcı 2017!


 İmar durum belgesi harcı 2017!

Bir arsanın yer aldığı bölgenin imar planında nasıl kullanılacağını imar durum belgesi gösteriyor. İmar durum belgesi bağlı olunan belediyelerden alınabiliyor. Peki İmar durum belgesi harcı 2017 ne kadar? diyorsanız işte yanıtı...Bir arsa üzerinde bina inşa etmek için mimari proje hazırlanmadan önce imar durum belgesinin alınması gerekiyor.


İmar durum belgesinde; İmar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özellikleri belirtiliyor.Bu belgede inşaatın teknik şartlarının ne olması gerektiği, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri belirten kadastral durumu da işleniyor.


Bir arsaya ait imar durumu belgesi almak için arsanın bağlı olduğu belediyeye bir dilekçe ve gerekli olan diğer belgeler ile birlikte müracaat ediliyor. 


Aynı zamanda imar durumu harcının da ödenmesi gerekiyor. Peki İmar durum belgesi harcı 2017 ne kadar? diyorsanız işte yanıtı...


İmar durumu belgesi 2017 harçları aşağıda sıralanıyor:


İmar durum belgesi 2017 harcı


(İlk Müracatta her bir belge için)

4.1 0-1000 metrekare arası adet 50 TL

4.2 1000 metrekareden büyükse adet 75 TL


İskan harcı 2017!

 

 

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com 


 İmar durum belgesi harcı 2017 , İmar durum belgesi ücreti 2017 , imar durum belgesi ücreti ne kadar ,