Konak'ta imar plan notlarında son durum!


Konak'ta imar plan notlarında son durum!

Mahkeme'nin kararı Konak Belediyesi'nde kriz yarattı. Plan sınırları içinde bu plana göre ruhsat veren Konak Belediyesi zor durumda kaldı.Yeni Kent Merkezi'nin Konak Belediyesi sınırlarındaki kesimlerinde plan krizi çıktı. Konak Belediye Meclisi'nin CHP Grubu içindeki bölünme nedeniyle yenisini onaylamadığı 2014 yılında yapılan 1/1000 ölçekli plan ve uygulama imar planı lejant ve plan notu değişikliklerinin yürütmesini durdurdu. Konak Belediyesi, bu kararla birlikte kriz çözülene kadar Alsancak Liman arkası, Halkapınar-Salhane bölgesindeki sınırları içinde inşaat ruhsatı veremeyecek. Ancak, Konak Belediye Meclisi Ocak ayı toplantısında 1/5000 ölçekli plana uygun yeni 1/1000 ölçekli plan lejant ve plan notları önergesini onaylarsa sorun çözülebilecek.


YÜRÜTMEYİ DURDURMA


Plandaki yeni düzenlemelerin CHP Grubu içindeki bölünme nedeniyle sürüncemede kaldığı Konak Belediyesi, İzmir 5. İdare Mahkemesi'nin kararıyla şok yaşadı. Şehir Plancıları İzmir Şubesi'nin iptal edilen 1/5000 ölçeli plana uygun yapılan 1/1000 ölçekli Alsancak Liman arkası ve Salhane Bölgesi- Halkapınar Salhane kesimi uygulama imar planı ve 1/ 1000 ölçekli plandaki lejant ve plan notlarının iptali için açtığı davada İzmir 5. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Oda'nın mevcut plan kararlarının ileriye dönük hedef ve ilkeleriyle örtüşmediği,birbirine benzer yapılaşma şartlarının oluşturulduğu, ilave fonksiyon getirilmesinin nüfus yoğunluğunu arttıracağı, donatı dengesini bozacağı gerekçeleriyle açtığı davada Mahkeme,İşlemin devamı halinde mülkiyet devirleri ve imar uygulamaları ile telafisi güç zararlar doğabileceğinden lejent ve plan notları değişiklerinin yürütmesi durduruldu. Öte yandan mahkeme1/5000 ölçekli planda yeniden düzenleme yapıldığını ve 1/1000 ölçekli planın da Konak Belediye Meclisi ekim ayı gündeminde görüşüldüğüne de dikkat çekti.


RUHSAT VEREMEYECEK


Mahkeme'nin kararı Konak Belediyesi'nde kriz yarattı. Plan sınırları içinde bu plana göre ruhsat veren Konak Belediyesi zor durumda kaldı. Planın yürütmesinin durdurulması nedeniyle Konak Belediyesi yeni ruhsat veremeyecek. Oturma raporu bekleyen bitmiş binalar, bitmek üzere olan, yüzde-30-50 seviyesinde sürenler ve başlanmamış binalara nasıl bir işlem uygulanacağı ise kesinlik kazanmadı. Öte yandan, Konak Belediye Meclisi, Ocak ayı toplantısında 1/5000 ölçekli plana uygun yeni 1/1000 ölçekli plan lejant ve plan notları önergesini onaylarsa sorun çözülebilecek.


Yeni Asır ,