İmar durum belgesi nasıl düzenlenir?


İmar durum belgesi nasıl düzenlenir?

İmar durum belgesi,bir arsanın içinde bulunduğu bölgenin imar planına ve imar yönetmeliğine göre nasıl kullanılabileceğinin sınırlarını gösteriyor.Peki imar durum belgesi nasıl düzenlenir?İmar durum belgesi nasıl düzenlenir?

İmar durumu, bir arsanın yer aldığı bölgenin imar planında nasıl kullanılacağını gösteren belgeyi ifade ediyor.Bir arsanın imar durumu ile, arsanın yapı nizamı, kat adedi, saçak seviyesi, yollardan ve komşu parsellerden çekme mesafeleri, ön,arka ve yan bahçe mesafeleri, inşaat emsallerini ve diğer tüm yapılaşma imkanları öğrenilebiliyor.


Büyükşehir belediyelerine bağlı ilçe belediyelerinde E-belediye uygulaması ile online imar durumu sorgulanabiliyor. Fakat bu e-imardaki bilgilerin bilgi amaçlı olup, kesinlikle yasal geçerliliği olmadığını bilmek gerekiyor.


Yasal imar durumu belgesi almak bazı evraklar ile ilçe belediyesine başvurmak gerekiyor. Bir arsanın imar durumunu öğrenmek için arsanın bağlı bulunduğu ilçe belediyesinden İmar durumu belgesi alınıyor. 


İmar durumu belgesini alabilmek için ilçe belediyesine aşağıdaki evraklar ile başvuru yapmak gerekiyor. Çap belgesi (Kadastro müd. alınır) ,Tapu (Aslı veya fotokopisi), Mal sahibi iseniz Nüfus Kağıdı (değilse vekaletname)dır.  Belediyelerden alınan imar durumlarının yasal geçerlilik süreleri 1 yıl oluyor. 1 yıldan daha eski dönemde alınmış imar durumlarının yasal yükümlülüğü kalmamış demek oluyor.Peki imar durum belgesi nasıl düzenlenir?


İmar durumu belgesinde arsa üzerinde ne tür yapılaşma olabileceği (konut, ticaret, sağlık, okul, vs), arsanın net alanı üzerinden ne kadar inşaata izin verileceği (emsal veya kullanım alanı kat sayısı (K.A.K.S)), yapılacak yapıların arsanın en fazla ne kadarlık bölümüne oturabileceği (taban alanı kat sayısı (T.A.K.S)), yapıların en fazla ne kadar yükselebileceği (hmax), eğer varsa kamuya yapılması gereken terkler, tevhid veya ifraz şartları ile beraber bölgeye ait plan dip notları yer alıyor.


Plan dip notları ise Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliğide belirtilen yapılaşma şartlarına paralel veya bölgenin ihtiyaçları göz önüne alınarak ve Büyükşehir Belediyesinin onayı alınarak yerel belediyelerce hazırlanıyor.

İmar durum belgesi sorgulama!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comİmar durum belgesi nasıl düzenlenir , imar durum belgesi nasıl alınır , imar durum belgesi nasıl okunur , imar durumu belgesi düzenlemesi , imar durumu öğrenme , imar durumu belgesi nasıl hazırlanır ,