İmar durum belgesi dilekçesi!


İmar durum belgesi dilekçesi!

Bir arsa üzerindeki yapılaşma hakkını gösteren imar durum belgesi ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceğini gösteriyor.Söz konusu belge için dilekçe yazılması gerekiyor.İşte imar durum belgesi dilekçesi..İmar durum belgesi dilekçesi!

İmar durum belgesinde;bir arsa üzerinde ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceğini; İnşa edilecek yapıların ne kadar yükseklikte olacağını;  terkler, tevhid ve ifraz şartları ile arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olabileceği görülebiliyor.

İmar durum belgesi genellikle taşınmaz mal alım satım sürecinde araştırılan belgeler arasında yer alıyor. İmar durum belgesi, taşınmazın bağlı olduğu belediyenin imar ve şehircilik müdürlüğünden alınıyor. Belgeyi almak için bazı evrakların da beraberinde götürülmesi gerekiyor.Bu evraklar;

-Dilekçe

-Tapu aslı

-Çap aslı

-Vekaletnamedir.Peki, imar durum belgesi dilekçesi nasıl yazılır?İmar durum belgesi dilekçe örneği aşağıda yer alıyor..

İmar durum belgesi dilekçesi örneği:

……...… BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE

…………/İSTANBUL

…………… ilçesi …………… Mahallesi ………… pafta ……… ada ……… parsel sayılı yerin imar durumunun düzenlenerek tarafıma verilmesini bilgilerinize arz ederim.

EK:    

– Tapu (aslı)

– Çap (aslı)

– Vekaletname

İsim 

.........

Tarih 

.........

İmza

.........

ADRES:

........................................................

........................................................

.........................................................

İmar planı nereden alınır?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comİmar durum belgesi dilekçesi , İmar durum belgesi dilekçe örneği , imar durum belgesi örneği , imar durum belgesi nasıl alınır , örnek imar durum belgesi , imar durum belgesi için dilekçe ,