23 / 07 / 2024

Apartman aidatı icra takibi nasıl yapılır?

Apartman aidatı icra takibi nasıl yapılır?

Apartman aidatı, kat malikleri kurulu tarafından belirlenen tarihlerde ve belirlenen miktarda alınıyor.Bazı kat malikleri aidatı ödemeyebiliyor.Bu durumda kat maliki icra yoluna gidebiliyor.Peki apartman aidatı icra takibi takibi nasıl yapılır?


Apartman aidatı icra takibi nasıl yapılır?

Apartmanın bakım onarımı,temizliği ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için apartman sakinlerinden belirli miktarda toplanan para aidat olarak adlandırılıyor. 


Kat Mülkiyeti Kanunu'nda apartman aidatı ile ilgili esaslara yer veriliyor. Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;


Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;  katılmakla yükümlü oluyor.Peki apartman aidatı icra takibi takibi nasıl yapılır? diyorsanız işte yanıtı..


Kat Mülkiyeti Kanununun 20. maddesi gereğince herhangi bir süre kısıtlaması olmadan; ider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabiliyor, icra takibi yapılabiliyor.


Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle sorumlu oluyor. 

Apartman aidat borcu için ihtarname!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com