29 / 09 / 2023

Ödenmeyen apartman aidatı nasıl tahsil edilir?

Ödenmeyen apartman aidatı nasıl tahsil edilir?

Apartmanda ortak alanlar için yapılan harcamalar ve günlük hizmetlerin bedeli altında alınan aidatın kat maliklerin tümü tarafından karşılanması gerekiyor. Peki Ödenmeyen apartman aidatı nasıl tahsil edilir? diyorsanız işte yanıtı...


Ödenmeyen apartman aidatı nasıl tahsil edilir?

Apartmanda ortak alanlar için yapılan harcamalar ve günlük güvenlik, kapıcı gibi hizmetlerin bedeli kat maliklerin tümü tarafından karşılanması gerekiyor. Maliklerin her ay apartman için aidat ödemesi yapması gerekiyor.


Yapılacak masraflar, toplanan apartman aidatlarından karşılanıyor. Hangi masraflara hangi oranlarda katılım sağlanacağı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ele alınıyor. Peki Ödenmeyen apartman aidatı nasıl tahsil edilir? diyorsanız işte yanıtı...


Apartmanın ortak gideri olan aidat borcunu ödemeyen ev sahiplerine biriken aidat borçları için apartman yönetimi tarafından ihtarname gönderiliyor. 


İhtarnamede noter ve posta masrafları, yine ev sahibinin borç hanesine yazılıyor. İhtarnamesi gönderilen ev sahibinin aidat borcunun olduğu bina girişine liste olarak asılıp tüm apartman sakinlerinin de görmesi sağlanıyor. 


İhtarnameyi alan ev sahibinin aidat borcunu faizi ile birlikte ödemesi gerekiyor. Bunun yanı sıra apartman yönetimi, ilgili kat malikine Sulh Hukuk Mahkemesinde dava da açabiliyor.


Apartman aidatı borcu ihtarname örneği:


...................... Yönetimi 


Tel: .................................


Sayın ...................;

 .................... tarihi itibarı ile toplam ............ TL ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır. 


Genel Kurul toplantısında Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ödenmeyen aidat borçlarına aylık % 5 gecikme faizi uygulanmasına; aidat borcunu ödemeyen kat malikleri hakkında icra takibine geçilmesi hususunda yöneticiye yetki verilmesine karar verilmiştir. 


Sayın ………………… işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 5 (Beş) gün içinde faiz hariç ..... TL aidat borcunuzu ödemenizi aksi takdirde aleyhinizde icra takibine geçileceğini ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını bu uğurda yapılacak her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz. 


Sayın Noter; 

üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini bir nüshasının dairenizde saklanmasını tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz.


DÜZENLEYEN


..................... Yönetimi


MUHATAP: .......................


KONU: .......................


ÖDENMEMİŞ AİDAT BORÇLARINIZ: .......................


AÇIKLAMA: .......................


........ Yönetimi 

Tel: .......................


Kiracının ödemediği yakıt parasını kim öder?


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com