23 / 05 / 2024

Apartman aidatında faiz oranı nedir?

Apartman aidatında faiz oranı nedir?

Apartman aidatları, apartmanın temizliği, güvenliği, tesisat ve onarımı gibi gerekli görülen günlük ihtiyaçlar için toplanıyor. Peki apartman aidatı ödenmezse ne olur? Apartman aidatında faiz oranı nedir?


Apartman aidatında faiz oranı nedir?

Apartmanın temizliği, güvenliği, tesisat ve onarımı gibi gerekli görülen ihtiyaçlar için aidat toplanıyor. Aidatı ev veya işyerine sahip kimse ya da kiracısı ödemekle mükellef oluyor.


Apartman aidatı ücreti ve son ödeme tarihi, kat malikleri toplantısında belirleniyor. Kanunen herkes aidat giderlerini ödemekle sorumlu oluyor.


Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamıyor.


Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabiliyor, icra takibi yapılabiliyor.Peki apartman aidatında faiz oranı nedir?


Belirlenen aidat bedelin zamanında ödenmemesi veya hiç ödenmemesi durumunda faiz uygulanıyor. Kat Mülkiyeti Kanunu 22. maddeye göre, ortak gider ve avansı gününde ödemeyenler için aylık yüzde 5 oranında gecikme faizi uygulanıyor.


Eğer kat maliki aidatını ödememekte ısrar ediyorsa; temerrüt faizinin yanı sıra İcra İflas Kanunu 67. M’ye göre yüzde 40 inkar tazminatı ödettirilebiliyor.  KMK, 22’ye göre, borçlu kişinin bağımsız bölümü (daire, dükkan vs.) diğer kat maliklerine lehine ipotek ettirilebiliyor. 

Apartman aidat borcu için ihtarname örneği!

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com