29 / 09 / 2023

Apartman aidatı kuralları nelerdir?

Apartman aidatı kuralları nelerdir?

Apartmanın ortak giderleri için kat maliklerinden toplanan paraya aidat olarak karşımıza çıkıyor.Peki apartman aidatı kuralları nelerdir? İşte apartman aidatı kuralları..


Apartman aidatı kuralları nelerdir?

Apartman aidatı, kat maliklerinden tahsil ediliyor. Kanunen tüm kat maliklerinin apartman giderleri için alınan bu aidat ücretini ödemesi gerekiyor. Aidat apartmanın temizliği, güvenliği, tesisat ve onarımı gibi gerekli görülen ihtiyaçlar için apartmanda ikamet eden kişilerden alınıyor.


Apartman aidatının belirlenmesi ile ilgili esaslar, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında ele alınıyor. Kanunen apartmanda kat malikleri kurulu tarafından belirlenen oranda aidat toplanıyor. Ayrıca aidat ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı da, bu toplantılarda belirleniyor.


Apartman toplantılarının nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği ise aynı kanun kapsamında açıklanıyor.Peki apartman aidatı kuralları nelerdir? 


Borçlar Kanununa göre apartmanda uyulması gereken aidat kuralları şu şekilde:

*Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak ve;


*Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında,

katılmakla yükümlü oluyor.


*Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamıyor.

Apartman aidatları neye göre belirlenir?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com