02 / 12 / 2023

İmar ve Kanun Taslağı'na son şekli verildi!

İmar ve Kanun Taslağı'na son şekli verildi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İmar Kanun Taslağı'na son şeklini verdi. Taslakta İstanbul’da 16/9’u kurtaran, çöp vergisini iki katına çıkaran ve İller Bankası’nı baştan aşağı değiştiren maddeler çıkarıldı.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, büyük tartışma yaratan İmar Kanun Taslağı’na son şeklini verdi. Taslak 25 maddeye düşürülürken, TMMOB’un yetkilerini tırpanlayan maddeler aynen korundu. Taslakta İstanbul’da 16/9’u kurtaran, çöp vergisini iki katına çıkaran ve İller Bankası’nı baştan aşağı değiştiren maddeler çıkarıldı.


Bakanlık, önümüzdeki günlerde Meclis’e gönderilecek son zamanlarda gündemden düşmeyen imarla ilgili torba yasada daraltmaya gitti. 67 madde olarak hazırlanan taslak yapılan çalışmalarla 25 maddeye kadar düşürüldü. Yeni düzenlemeden Yapı Denetimi Kanunu, 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu, 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kanunu, 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 6107 Sayılı İller Bankası Kanunu ve 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’ndaki değişiklikler çıkarıldı.


TMMOB MADDELERİ AYNEN DEVAM


Taslakta 3194 Sayılı İmar Kanunu, 5543 Sayılı İskan Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ile 6235 Sayılı TMMOB Kanunu’ndaki değişiklikler ise aynen korundu. Çıkarılan maddeler arasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ve 16/9’u kurtaran 29. madde de bulunuyor. Söz konusu maddede, “İnşasına başlanmış yapılarda, uygulama imar planında değişiklik yapılması veya planın iptal edilmesi sonucunda plana aykırı hale gelen yapılar; plan değişikliği veya iptali yapıldığı tarih itibari ile taşıyıcı sistem seviye tespit tutanağı düzenlenir. Tespit edilen bu seviye ruhsat eki proje ve eklerine uygun olmak şartı ile müktesep (kazanılmış) hak sayılır. Yeni uygulama imar plan kararında bu  yapılara ilişkin hüküm getirilmemişse, parselin niteliği değişmemiş ise yapı bu seviye itibari ile tamamlatılır. Ancak umumi hizmet alanı olması halinde her türlü masrafı tazmin edilerek plan kararlarına uyulur” ifadesine yer veriliyordu.


BAKANLIĞA YÖNETMELİK YETKİSİ


Düzenlemenin son halinde TMMOB’un yetkilerini kısıtlayan maddelerde ise bir değişiklik yapılmadı. Buna göre TMMOB’a bağlı odaların idari ve mali denetimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılacak. TMMOB tarafından hazırlanan yönetmelikler Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın onayından geçmeden yayınlanamayacak. Kanunun yürürlüğe girmesiyle mevcut yönetmelikler de bir yıl içinde buna uygun hale getirilecek. TMMOB’un söz konusu yönetmeliklere değiştirmemesi halinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, gereken değişiklikleri yapmaya yetkili olacak. Çevre Temizlik Vergisi’nin iki katına çıkarılmasını öngören düzenleme de taslaktan çıkarılan maddeler arasında yer alıyor. TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, örgütü vesayet altına alan maddelerin yeni düzenlemeye eklendiğini belirterek, “TMMOB’un amaç maddeleri ise daraltıldı” dedi.Erdinç Çelikkan / HürriyetÖnerilen Bağlantılar : Satışa çıkacak projeler