01 / 06 / 2023

İmar davaları için yeni dönem başlıyor!

 İmar davaları için yeni dönem başlıyor!

TBMM'ye sunulan İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında imar planlarına göre yapılan düzenleme işlemlerine karşı açılan davaların ivedi yargılama usulüne tabi olması planlanıyor.


Günümüzde özellikle kentler hızlı bir değişim ve dönüşüm geçiriyor. Artan nüfusla beraber toplumun ihtiyaçları artıyor ve ve bu ihtiyaçları karşılamaya çalışan yerel yönetimler ve merkezi yönetim zaman içerisinde bir çok konuda olduğu gibi imar alanında da bir dizi değişikliğe gidiliyor. 


İMAR DAVALARINDA YENİ YARGILAMA USULÜ

İmar planlamalarının toplumun ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da doğaya ve çevreye saygılı, yaşam alanlarını kısıtlayıcı değil daha fazla refaha dayalı, altyapı ve ulaşımın da göz önünde bulundurularak yapılması gerekiyor. Bu kapsamda yapılacak imar planları ve bu planlara göre yapılacak olan arsa ve arazi düzenlemelerine karşı açılan davaların hızlı bir şekilde sonuçlanması için hızlı bir yargılama usulünün devreye alınması planlanıyor. 


TEKLİF VERİLDİ

İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi ile ilgili komisyonda görüşmeler devam ediyor.


Kanun teklif ile imar planları ile imar planlarına göre yapılan arazi ve arsa düzenleme işlemlerine karşı açılan davaların ivedi yargılama usulüne tabi olması amaçlanıyor.


İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR  KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 06/01/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu 20/A maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. "g) İmar planları ve ilgili düzenleyici işlemler." 

MADDE 2 - Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.