04 / 02 / 2023

İmara aykırı yapılar için 'ceza' düzenlemesi!

 İmara aykırı yapılar için 'ceza' düzenlemesi!

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı. Buna göre, İmar Kanunu kapsamında aykırılıklar eylem-ceza dengesine uygun olarak, aykırılığa konu yapının büyüklüğüne göre değerlendirilecek.


Ekonomiyle ilgili bazı düzenlemeleri kapsayan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda onaylandı. İTO Haber'den Adem Orhun'un haberine göre; bu kapsamda, SGK primleri, vergiler, kiralar, borç ve çekler konusunda değişiklik veya düzenlemelere gidildi.


İŞYERİ KİRALARI

1 Mart 2020 yılından 30 Haziran 2020 yılına kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak, söz konusu bu hüküm 1 Mart 2020 tarihinden sonra yürürlüğe girecek.


VAKIF KİRACILARI

Vakıflarda kirasını 3 ay ödemeyen kiracılara verilecek 30 gün içinde borcunun tamamını ödemeyenler, mülki amirlik tarafından çıkartılacak.


Vakıflarda birikmiş 3 aylık kira borcu olanlar ise 3 ay içinde borcunu tamamen ödememesi durumunda kira sözleşmeleri feshedilmiş sayılacak ve 15 gün içerisinde tahliye edilecek.


İCRALAR DONDU

Dava açma, icra takibi, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesiyle ilgili tüm süreler 30 Nisan 2020 tarihine kadar durduruldu.


İMARDA AYKIRILIK

İmar Kanunu kapsamında aykırılığa konu alanın, üzerinde bulunduğu arsa veya arazinin metrekaresinin büyük olduğu hallerde verilen cezalar; eylem-ceza dengesine uygun olarak, aykırılığa konu yapının büyüklüğü değerlendirilecek. İmar mevzuatına aykırılık bir ay içinde giderilirse, ilave ceza kaldırılacak. 


OTOPARK ERTELENDİ

Diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Otopark Yönetmeliği’nin yürürlük tarihi 30 Haziran’a ertelendi.


6 AY ERTELEME

Kredi geri ödeme vadeleri uzatıldı. Vadesi Haziran sonuna kadar gelecek kredi geri ödemeleri, firmaların taleplerine göre 3 aydan 6 aya kadar uzatılacak. Taahhüt kapatmayla ilgili de süre uzatıldı.  Reeskont kredilerinde daha önce azami 1 yıl olan vade 2 yıla çıkarıldı.