Yasal mirasçılar mirası reddederse ne olur?


 Yasal mirasçılar mirası reddederse ne olur?

Mirasın açılmasıyla, miras aktifi ve pasifiyle kendiliğinden mirasçılara geçiyor.Fakat, mirasçıların mirası kabul etmeyebiliyor.Peki yasal mirasçılar mirası reddederse ne olur?işte mirasın reddi ile ilgili bilinmeyenler..Yasal mirasçılar mirası reddederse ne olur?

Mirasın açılmasıyla birlikte miras yasal veya atanmış mirasçılara geçiyor.Mirasçılar mirası kabul etmek zorunda olmuyor. Miraskalan isterse mirası reddedebiliyor.


Mirasın reddi iki şekilde söz konusu olabiliyor.Birincisi,mirasbırakanın borcunun,miras miraktığı mallardan fazla olması,ikincisi ise mirasçılardan birinin borcunun olması ve miras payına alacaklıların el koymasıyla gerçekleşiyor.


Mirasın reddi, ancak miras hakkının mirasçıya intikalinden sonra söz konusu oluyor.Mirasçı, iki halde ret hakkından mahrum oluyor. Bunlardan birincisi, mirasın açık veya kapalı kabulü halidir; ikincisi de üç aylık süre içinde ret hakkının kullanılmamış olması oluyor.


Yasal mirasçılar mirası reddederse ne olur?

Miras 3 ay için reddedilebiliyor.Bu süre,mirasın kaldığının öğrenildiği tarihten itibaren başlıyor.Belirlenen süre için ret olmazsa  mirasçı mirası kabul etmiş sayılıyor.


Mirasın reddi sözlü ve yazılı olarak iki şekilde yapılabiliyor.Söz konusu ret için Sulh Mahkemesine başvuruluyor.Hakim sözlü ve yazılı beyanı tutanakla tespit ediyor.


Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçiyor. Mirası reddeden atanmış mirasçının payı, mirasbırakanın ölüme bağlı tasarrufundan arzusunun başka türlü olduğu anlaşılmadıkça, mirasbırakanın en yakın yasal mirasçılarına kalıyor.


Sulh mahkemesince en yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras iflâs hükümlerine göre tasfiye ediliyor. Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine veriliyor.Yasal mirasçıların saklı payları!Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com


Yasal mirasçılar mirası reddederse ne olur , mirasın reddi , mirasın reddi şartları , yasal mirasçıların mirası reddi , yasal mirasçılar mirası reddederse , mirasçılardan biri mirası reddediyor , mirası reddetme , mirası reddetme süresi , miras reddedilirse kime kalır ,