Rızai taksim sözleşmesinin geçerlilik şartları!

 Rızai taksim sözleşmesinin geçerlilik şartları!

Bir kimsenin ölümü halinde sahip olduğu mal ve haklar yasal mirasçılarına kalıyor. Kalan miras üzerinde mirasçılar rızai taksim sözleşmesi imzalayabiliyor. Peki Rızai taksim sözleşmesinin geçerlilik şartları nelerdir? diyorsanız işte yanıtı...


Rızai taksim sözleşmesinin geçerlilik şartları!

Rızai taksim işlemi ile; Hisseli tapu sahiplerinin kendi aralarında birleşerek taşınmaz maln hangi bölgesinin kime ait olduğuna karar verebiliyor. Bu tespitin yapıldığı sözleşmeye ise “rızai taksim sözleşmesi” deniyor.


Ancak taşınmaz mal hissedarlarının kendi arasında yaptığı rızai taksim sözleşmesinin tapuya yansıyan herhangi bir özelliği bulunmuyor. Taşınmazın hisseli tapu senedi daha önceki hali ile kalmaya devam ediyor.


Hisseli tapulu bir taşınmazı satın alırken banka kredisi kullanmak söz konusu olmuyor. Arazi üzerinde hangi bölümün kime ait olduğu belli olmadığı için bu tür gayrimenkulleri satmak da kat irtifaklı ve kat mülkiyetli tapusu olan gayrimenkullere oranla daha güç oluyor.Peki Rızai taksim sözleşmesinin geçerlilik şartları nelerdir? diyorsanız işte yanıtı...


Rızai taksim sözleşmesisinin geçerli olabilmesi yazılı şekilde yapılmasına bağlı oluyor. Medeni Kanun esaslarına göre mirasçılar arasındaki taksim sözleşmesinin yazılı olmasını yeterliyken; taksimin geçerli ve tapu siciline tescili için, ilgili tapu sicil müdürlüğünde, ayrıca resmi senet düzenlenmesi gerekmiyor.


Rızai taksim sözleşmesi örneği...


BİR TARAFTAN : ........... (Ad-Soyad, Vergi Numarası:........) 

DİĞER TARAFTAN : ........... (Ad-Soyad, Vergi Numarası:........) 


Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 


Bu resmi senedin arka sayfasının özel sütunlarında her türlü nitelikleri yazılı, .... Köyü/Mahallesi ..... ada, .... parsel numaralı 500 metrekare yüz ölçümündeki “arsa” vasıflı taşınmaz mal ile ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 490 metrekare yüz ölçümündeki “kagir ev ve arsası” vasıflı taşınmaz mal, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 900 metrekare yüz ölçümündeki “bağ ve ev” vasıflı taşınmaz mal, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 41.115 metrekare yüz ölçümündeki “tarla” vasıflı taşınmaz malların 1/2 hissesi ..........., 3/12 hissesi ........, 1/12'şer hissesi ......., ....... ve .......... adına kayıtlı iken; bu kez, bunlardan ........ ve ....... ın müştereken Ceyhan Noterliğinden vermiş oldukları 19.9.1995 tarih ve 4357 sayılı vekaletnameleri ile..........ı vekil tayin ettiklerinden, .......... kendisi adına bizzat ve müvekkilleri adına vekaleten, ........ ve ....... ise bizzat işleme katılarak aralarında yapmış oldukları rızai taksim neticesinde ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 500 metrekare yüz ölçümündeki “arsa” vasıflı taşınmaz mal............'a,  ....Köyü/Mahallesi ..... ada, ....parsel numaralı 490 m2 yüz ölçümündeki “kagir ev ve arsası” vasıflı taşınmaz mal ............a, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 900 m2 yüz ölçümündeki “bağ ve ev” vasıflı taşınmaz mal ..........a, ....Köyü/Mahallesi .....ada, ....parsel numaralı 41.115 m2 yüz ölçümündeki “tarla” vasıflı taşınmaz mal ise ½ şer hisselerle ......... ve ..........a isabet edecek şekilde taksim ettiklerini ve bu taksim akdinin tapuya tescilini talep ettiklerini ifade ve beyandan sonra; taraflar devamla, taşınmaz malın geçmiş zamana ait emlak vergisinin ödenmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olduklarının, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre taraflarca bildirilen bu değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi hâlde aradaki farkın Vergi Usul Kanunu‟na göre taraflardan kusur cezası ve gecikme faizi ile birlikte cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından kendilerine bildirildiğini karşılıklı ifade ve beyan ettiler...........


Hisseli tapu masrafı ne kadar?


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com