Yasal mirasçıların saklı payları!


Yasal mirasçıların saklı payları!

Saklı pay, miras bırakana belirli derecede yakınlığı olan kişilerin miras bırakanın malvarlığı üzerinde hakka sahip olması gerektiği düşüncesine dayanıyor.Peki saklı pay oranı nedir?İşte yasal mirasçıların saklı payları..Yasal mirasçıların saklı payları!

Miras bırakan malvarlığının tamamını istediği kişiye miras olarak bırakabilme özgürlüğüne sahip olmuyor. Kanuni mirasçıların miras üzerinde saklı pay olarak adlandırılan hakları bulunuyor. Miras bırakan, saklı payları dışında kalan malvarlığı üzerinde dilediği gibi ölüme bağlı tasarrufta bulunabiliyor.


Altsoy yani çocuklar ve torunlar,ana baba ve sağ kalan eş saklı pay sahibi mirasçıları olarak adlandırılıyor.Altsoy kavramına evlatlıklar da dahil oluyor.


Mirasta saklı pay oranları şu şekilde sıralanıyor:


Mirasta saklı pay aşağıdaki oranlardan ibarettir:


*Altsoy için yasal miras payının yarısı,


*Ana ve babadan her biri için yasal miras payının dörtte biri,


*Kardeşlerden her biri için yasal miras payının sekizde biri,


*Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması hâlinde yasal miras payının tamamı, diğer hâllerde yasal miras payının dörtte üçü.


Saklı payların ihlali söz konusu olabiliyor.Bu durumda açılan davaya tenkis davası deniyor.


Saklı pay mirasçılarını mirastan çıkarma işlemi yalnıza kanundaki nedenlere bağlı olarak yapılabiliyor.Bu nedenler, mirasçının, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi ya da miras bırakana veya miras bırakanın aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi halleri oluyor.Bu sebepler ile mirasçılıktan çıkarılan kimse, mirastan pay alamayacağı gibi tenkis davası da açamıyor.Mirasın hükmen reddi nedir?Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com
yasal mirasçıların saklı payları , Yasal mirasçıların saklı payları nelerdir , yasal mirasçıların saklı payı , saklı pay oranları , saklı pay oranları 2015 , mirasta saklı pay oranları , mirasın saklı payı nedir , mirasta saklı pay ne demek , saklı pay nedir ,