Veraset ilamı dilekçesi nedir?


 Veraset ilamı dilekçesi nedir?

Miras, bir kişinin vefatı durumunda tayin ettiği veya yasal olarak mirasçılarına kalacak olan tüm mal varlığını kapsıyor. Mirasçılar mirası reddediliyorlar. Peki veraset ilamı dilekçesi nedir? İşte yanıtı...Veraset ilamı dilekçesi nedir?


Veraset belgesi, ölen bir kimsenin mirascılarını ve onların gösteren mahkemelerce verilen bir belgedir. Veraset ilamı müracatının vefat durumundan sonraki bir ay içinde yapılması gerekiyor. Veraset ilamı çıkarmak için gerekli belgeleri şöyle sıralayabiliriz...


Veraset ilamı çıkarmak için gerekli ön belgeler; 


Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yazılacak talep dilekçesi ve nüfusa kayıtlı olunan nüfus müdürlüğünden alınacak aile nüfus kaydından oluşmaktadır. Veraset ilamı çıkarmak için  bir sınırlama olmamakla birlikte, Türkiye'nin her yerindeki mahkemeler başvuru için yetkilidir. Ancak işlerin daha hızlı olması açısından genellikle bölgedeki mahkemeler tercih ediliyor.


Birden fazla mirasçı olması durumunda, mirasçılardan yalnızca birinin talepte bulunması yeterli görülüyor.. Diğer mirasçılar da dilekçeye ekleniyor. Hükmedilen mahkeme kararı, tüm mirasçılar için aynı sonucu doğuruyor.. 


Dilekçede bulunması gereken en önemli belgelerden bir tanesi de miras bırakanın “nüfus kayıt örneği”dir. 


Mahkeme, ölenin nüfus kaydının bulunduğu yerdeki nüfus idaresine yazı yazarak, o kişinin aile durum tablosunu getirtir. Uygulamada, genel olarak iki tanık dinlendiği görülüyor. Bu bilgiler doğrultusunda da mahkeme, mirasçıları ve miras paylarını tespit ediyor.


Veraset ilamı dilekçesi;


Veraset ilamı belgesi bilindiği üzere Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuruda bulunarak alınıyor. Söz konusu belge için dilekçe vermek gerekiyor.


Yasal mirasçıların kimler olduğunu gösteren veraset ilamının alınabilmesi için Sulh Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunmak gerekiyor. Başvuru için ise, veraset ilamı dilekçesi, ölüm belgesi ve nüfus kayıt örneği gerekiyor. Söz konusu veraset ilamı dilekçe örneği aşağıda yer alıyor;


Veraset ilamı dilekçesi örneği şöyledir;... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE


Davacı  :   (Veraset edenin babası, annesi, eşi veya kardeşi açabilir) Adres

Davalı  :    Hasımsız

Dava    :    Veraset

Olaylar :


..............................ili, ............................ İlçesi, ...............hane, ..............cilt, ..............sahife  nüfusuna kayıtlı (oğlum/eşim/kardeşim) .............................................. ......./........./.......... tarihinde askerlik vazifesini ifa ederken vefat etmiştir. Geride kanuni mirasçı olarak ..................................................................(babası/ annesi/ eşi/ çocukları) ................................... bırakmıştır.Veraset ilamının düzenlenip, tarafımıza verilmesi için işbu davanın açılması zarureti doğmuştur. Hukuki, sebepler:M.K. ve ilgili mevzuat

Deliller: Nüfus kayıtları ve tanık beyanları

Talep:Belirttiğim nedenlerden dolayı bir suret veraset ilamının düzenlenip tarafıma verilmesini saygıyla arz ederim. Veraset ilamı dilekçesi nedir , Veraset ilamı dilekçesi , Veraset ilamı için gerekli evraklar , Veraset ilamı için gerekli belgeler , Veraset ilamı belgesi nedir , Veraset ilamı nedir , Veraset ilamı ,