Eş ölürse miras kime kalır?


 Eş ölürse miras kime kalır?

Mirasbırakan öldükten sonra mirasının kimlere kalacağı Medeni Kanun kapsamında düzenleniyor.Yasal veya atanmış mirasçılar kalan mirastan yararlanabiliyor.Peki eş ölürse miras kime kalır? İşte eşin vefatı üzerine mal paylaşımı..Eş ölürse miras kime kalır?

Miras konusunda paylaşım  mirasbırakanın ölümüyle birlikte ortaya çıkıyor.Yasal olarak mirasçı olunabildiği gibi,tasarrufa bağlı mirasçılar da bulunuyor.Medeni Kanuna göre mirasın paylaşımı yapılıyor.


Miras hukuku paylaşım oranları;Altsoy için yasal miras payının yarısı,Ana ve babadan herbiri için yasal miras payının dörtte biri,Kardeşlerden herbiri için yasal miras payının sekizde biri,Sağ kalan eş için, altsoy veya ana ve baba zümresiyle birlikte mirasçı olması halinde, yasal miras payının tamamı, diğer hallerde yasal miras payının dörtte üçü şeklinde belirleniyor.


Mirasbırakanın birinci derece mirasçıları; 

-Altsoyudur ve çocukları da eşit olarak mirasçılar,


-Altsoyu bulunmayan mirasçıların mirasçıları ana ve babası ve bunlar da eşit olarak hakkına sahiptir. 


-Altsoyu, ana ve babası ve onların altsoyu bulunmayan mirasbırakanın mirasçıları, büyük ana ve büyük babalarıdır Bunlar da eşit olarak mirasçıdırlar.


Eş ölürse miras kime kalır?

Miraskalan kişilerin vefatı üzerine mal paylaşımları şöyle gerçekleşiyor.Eğer vefat eden bir kimsenin çocuğu yoksa; miras eşine ve ölen kişinin anne ile babasının sağ olması halinde hem eşine hem anne ve babasına kalıyor.Ölen kişinin anne ve babası yoksa; ancak büyükanne ve büyükbabası varsa miras bu sefer de eşi ile büyükanne ve büyükbaba arasında paylaşılıyor.


Bu durumda vefat eden kişinin anne ve babası yoksa büyükbaba ve büyükannesi mirasta hak sahibi oluyor. Yani zümre başının hayatta olması nedeniyle kardeşlerine mirastan pay kalmıyor. Yani zümre başı, alt soyun miras almasına engel oluyor.


Vefat eden kişinin eşi ve çocukları yoksa; zümre başı olarak anne ve babası da yoksa miras kardeşlere kalıyor.Bunun yanı sıra yukarıda sayılan akraba hısımlarından hiçbiri yoksa yani; eşi, çocukları; anne ve babası; kardeşleri yoksa söz konusu miras devlet hazinesine kalıyor.

 


Yasal mirasçılar mirası reddederse ne olur?Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com

Eş ölürse miras kime kalır , vefat eden kişinin çocuğu yoksa miras kime kalır , eş öldüğünde miras kime kalır , miras paylaşımı , eş ölünce mal paylaşımı , eş ölünce miras dağılımı , eş ölünce miras paylaşımı , eş ölünce miras kime kalır ,