Veraset ve intikal vergisi 2.taksiti ne zaman ödenir?

Veraset ve intikal vergisi 2.taksiti ne zaman ödenir?

Veraset ve intikal vergisi, miras kalan gayrimenkuller için ödeniyor. Verginin ilk taksitleri Mayıs ayında ödendi. Peki veraset ve intikal vergisi 2.taksiti ne zaman ödenir? diyorsanız işte yanıtı...


Veraset ve intikal vergisi 2.taksiti ne zaman ödenir?

7338 sayılı Kanun gereğince, Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabi oluyor.


Veraset tabiri; miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarruflar oluyor. İvazsız intikal ise, hibe yoluyla veya her hangi bir tarzda olan ivazsız iktisaplara deniyor.


Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisabeden kimse oluyor. 


Miras vergisi olarakta bilinen veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren 3 yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 eşit taksitte ödeniyor. Verginin ilk taksitleri Mayıs ayında ödendi. İkinci taksiti ise 14 gün sonra başlıyor. 


1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanıyor:


MatrahVerginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız  İntikallerde


İlk             210.000 TL için110

Sonra gelen     500.000 TL için 315

Sonra gelen     1.110.000 TL için520

Sonra gelen    2.000.000 TL için725

Matrahın     3.820.000 TL’yi aşan bölümü için 10   30


Veraset ve intikal vergisi beyan formu!


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com