17 / 06 / 2024

Veraset ve intikal vergisi ne zaman ödenir 2017?

 Veraset ve intikal vergisi ne zaman ödenir 2017?

Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kimse oluyor. Peki veraset ve intikal vergisi ne zaman ödenir 2017? diyorsanız işte yanıtı...


Türkiye Cumhuriyeti tabiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali Veraset ve İntikal Vergisine tabi oluyor.


7338 sayılı kanun gereğince, Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisap eden kişi oluyor.


Veraset tarikiyle veya sair suretiyle ivazsız bir tarzda mal iktisap edenler, iktisap ettikleri malları, 5602 sayılı Kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler ikramiye kazananların ikramiyelerinden kesilen vergileri, bir beyanname ile bildirmesi gerekiyor. 

 

3 sene boyunca ödenen vergi senede 2 eşit taksit halinde veriliyor. İlk taksit ödemesi Mayıs ayında yapılan veraset ve intikal vergisi 2. taksiti ise 1 Kasım ayında yapılıyor. Buna göre 2017 veraset ve intikal vergisinin 1.taksit ödemeleri devam ediyor.


Veraset ve intikal vergisi oranları 2017

1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.Matrah

Verginin Oranı
Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için110
Sonra gelen 500.000 TL için315
Sonra gelen 1.110.000 TL için520
Sonra gelen 2.000.000 TL için725
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan kısmı için1030
 

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2017!

 


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com