22 / 04 / 2024

2018 yılı veraset ve intikal vergisi 1. taksiti başlıyor!

2018 yılı veraset ve intikal vergisi 1. taksiti başlıyor!

2018 yılı veraset ve intikal vergisi 1. taksiti başlıyor. Veraset ve intikal vergisi, bir kişinin ölümü halinde, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde tahsil ediliyor.


Miras vergisi olarak da  anılan veraset ve intikal vergisi,  bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde tahsil ediliyor.  Vergi ayrıca malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de ödeniyor.


Bu vergi, belli bir süre boyunca belli aylarda ödeniyor. Vergi ödemesi tahakkukundan itibaren üç yılda, senede iki eşit taksit olmak üzere toplamda 6 taksit halinde oluyor. 


2018'in ilk taksit dönemi başlıyor


Mayıs ve Kasım aylarında taksit ödemeleri yapılıyor. 2018 yılı Veraset ve intikal vergisi 1. taksiti ödemeleri bugün başlıyor. İlk taksit ödemeleri 31 Mayıs'a kadar yapılabilecek. Veraset ve intikal vergisi 2. taksit ödemeleri ise 1-30 Kasım tarihleri atasında yapılabilecek.


 


2018 yılı veraset ve intikal vergisi oranları

7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. ...” hükmüne yer verilmiş olup buna göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.


2018 yılı veraset ve intikal vergisi 1. taksiti başlıyor!