23 / 07 / 2024

Veraset ve intikal vergisi son ödeme günü 2018!

 Veraset ve intikal vergisi son ödeme günü 2018!

2018 yılı Mayıs ayı vergi takvimine göre veraset ve intikal vergisi 1. taksit ödemeleri bugün sona eriyor.


2018 yılı Mayıs ayı vergi takvimine göre veraset ve intikal vergisi 1. taksit ödemeleri bugün sona eriyor. 1 Mayıs'ta başlayan veraset ve intikal vergisi toplamda 6 taksitte ödenebiliyor. 


Bilindiği üzere bu verginin, bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde ödenmesi gerekiyor.


Aynı zamanda malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de veraset ve intikal vergisi ödeniyor.


Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince ödenen bu vergi, belli bir süre boyunca belli aylarda ödeniyor. Vergi ödemesi tahakkukundan itibaren üç yılda, senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. 


Ödemeler vefat eden kişinin son kanuni ikametgâhının bağlı bulunduğu yetkili Vergi dairesinde yapılıyor.


2018 yılı veraset ve intikal vergisi oranları


 Veraset ve intikal vergisi son ödeme günü 2018!


7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. ...” hükmüne yer verilmiş olup buna göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.
Işıl Seren KESKİN/Konuttimes.com