20 / 07 / 2024

Veraset ve intikal vergisi 2 hafta sonra bitiyor!

Veraset ve intikal vergisi 2 hafta sonra bitiyor!

Veraset ve intikal vergisinin, bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde ödenmesi gerekiyor.


Bir kişinin ölümü sonrasında sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde ödenen veraset ve intikal vergisinde son 2 hafta kaldı..Miras vergisi olarak da bilinen bu vergi, tahakkukundan itibaren üç yılda, senede iki eşit taksit olmak üzere toplamda 6 taksit halinde ödeniyor.


Vergi ayrıca malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de ödeniyor.İlk taksit dönemi iki hafta sonra bitiyor


1 Mayıs'ta ilk taksit dönemi başlayan veraset ve intikal vergisi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Buna göre, mükelleflerin önünde son 2 hafta bulunuyor. 


 


2018 yılı veraset ve intikal vergisi oranları


7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. ...” hükmüne yer verilmiş olup buna göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.