20 / 07 / 2024

Veraset ve intikal vergisi oranları 2018 açıklandı!

 Veraset ve intikal vergisi oranları 2018 açıklandı!

1/1/2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanıyor:


 

49 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylelikle veraset ve intikal vergisi oranları 2018 belli olmuş oldu. 


7338 sayılı kanun gereğince ödenen veraset ve intikal vergisi, ivazsız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikal edilen taşınmaz mal için ödeniyor. Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi, veraset tarikiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisabeden kişi oluyor. 


Veraset ve intikal vergisi 3 sene boyunca ödeniyor. Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere senede iki eşit taksit halinde ödeniyor.  Verginin 2018 yılında uygulanacak tarifesi, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 49 kapsamında yer alıyor.


1/1/2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır:


Veraset ve intikal vergisi 2018 ne kadar?


 Veraset ve intikal vergisi oranları 2018 açıklandı!Veraset ve intikal vergisi 2018 istisna tutarları


1/1/2018 tarihinden itibaren 7338 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;


- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 202.154 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 404.556 TL),


- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.656 TL,


- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4.656 TL,

olarak dikkate alınacaktır.

 


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com