15 / 07 / 2024

Veraset ve intikal vergisi tarifesi 2018!

 Veraset ve intikal vergisi tarifesi 2018!

Veraset ve intikal vergisine ilişkin olarak 49 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, dün Resmi Gazete'de yayımlandı . İşte veraset ve intikal vergisi tarifesi 2018...


 

Veraset intikal vergisi, kendisine miras kalan kimseler tarafından ödeniyor. Ancak belirlenen sınırın üstünde gelir elde edenler bu vergiyi ödemek ile mükellef oluyor. 


Miras vergisi her sene değil, yalnız intikalden itibaren 3 sene içerisinde ödeniyor. 3 senede iki eşit taksit olmak üzere toplam 6 taksitte ödeniyor. Taksit ödemeleri Mayıs ve Kasım aylarında yapılıyor. 

 

Veraset ve intikal vergisine ilişkin olarak 49 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, dün Resmi Gazete'de yayımlandı. Matrah dilim tutarlarının tespitine tebliğ kapsamında şu şekilde yer verildi:

 

Matrah dilim tutarlarının tespiti 2018   


7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. ...” hükmüne yer verildi.   


Buna göre, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacak.    Veraset ve intikal vergisi tarifesi 2018!Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com