Veraset ve intikal vergisi 2017 hesaplama!


Veraset ve intikal vergisi 2017 hesaplama!

Mirasçıların vergisel sorumlulukları arasında veraset ve intikal vergisi ödemesi de bulunuyor. Peki 2017 veraset ve intikal vergisi ne kadar? İşte veraset ve intikal vergisi 2017 hesaplama...Veraset ve intikal vergisi Türk Vergi sisteminde yer alan dolaysız vergilerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Mükellef kendi vergisini ödüyorsa ve bu vergi yükü başkalarına devredilmiyorsa bu vergi dolaysız vergi olarak ifade ediliyor.


Bedelsiz veya karşılıksız olarak elde edilen servet unsurlarından alınan bir tür servet vergisi olarak da tanımlanabiliyor. Kişi miras, vasiyet, vb. nedenlerle servete sahip olduğunda veraset ve intikal vergisi; bağış veya başka yollardan servet sahip oluyorsa intikal vergisi ödemekle yükümlü oluyor. 

 

Miras vasiyet ve miras mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları halleri ile hibe yolu ile veya herhangi bir tarzda olan ivazsız iktisap durumlarında karşımıza çıkan bu vergiyi, malın iktisap ettiği şahıs ödüyor.


 

Veraset ve intikal vergisi 2017 hesaplama!


Veraset ve intikal vergisine ilişkin olarak 48 seri nolu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 27 Aralık 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Matrah dilim tutarlarının tespitine tebliğ kapsamında şu şekilde yer verildi:


 Matrah dilim tutarlarının tespiti


(1) 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Vergi tarifesinin matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan dilim tutarlarının yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmüne yer verilmiştir.


(2) Buna göre, 1/1/2017 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.


Matrah

Verginin Oranı
Veraset Yoluyla İntikallerdeİvazsız İntikallerde
İlk 210.000 TL için110
Sonra gelen 500.000 TL için315
Sonra gelen 1.110.000 TL için520
Sonra gelen 2.000.000 TL için725
Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan kısmı için1030Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com  


 Veraset ve intikal vergisi 2017 hesaplama , veraset ve intikal vergisi 2017 , Veraset ve intikal vergisi oranları 2017 ,