05 / 02 / 2023

Veraset ve intikal vergisi 2018

Veraset ve intikal vergisi 2 hafta sonra bitiyor!

Veraset ve intikal vergisinin, bir kişinin ölümü üzerine, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde ödenmesi gerekiyor.

2018 yılı veraset ve intikal vergisi 1. taksiti başlıyor!

2018 yılı veraset ve intikal vergisi 1. taksiti başlıyor. Veraset ve intikal vergisi, bir kişinin ölümü halinde, sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkul mallarla bütün hak ve alacaklarının mirasçılarına intikali halinde tahsil ediliyor.