Veraset ve intikal vergisi 1.taksit ödeme zamanı 2017!

 Veraset ve intikal vergisi 1.taksit ödeme zamanı 2017!

Veraset ve intikal vergisi, bir kimsenin vefatı dolayısı ile kalan miras için ödeniyor. Miras vergisi olarak da bilinen bu vergi, belli bir süre boyunca ödeniyor. İşte veraset ve intikal vergisi 1.taksit ödeme zamanı 2017...


Veraset ve intikal vergisi kanunu gereğince, Veraset ve intikal vergisi şahıslara ait mallar ile malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde ödenmesi gereken vergi olarak karşımıza çıkıyor.


Veraset ve intikal vergisi için öncelikle vergi dairesine belli bir süre içerisinde beyanname veriliyor.Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;


-Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 4 ay içinde, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 6 ay içinde,


-Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde 6 ay içinde, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde 4 ay içinde, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde 8 ay içinde,


-Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen 1 ay içinde, veriliyor.


Vergi, taşınmazın intikal ettiği kişi tarafından ödeniyor.Miras vergisi olarak da bilinen bu vergi, belli bir süre boyunca ödeniyor. İşte veraset ve intikal vergisi 1.taksit ödeme zamanı 2017...


Veraset ve intikal vergisi 1.taksit ödeme zamanı 2017!

Veraset ve intikal vergisi  3 sene boyunca senede iki eşit taksit olmak üzere toplamda 6 taksitte ödeniyor.  Verginin birinci taksiti Mayıs ayında, ikinci taksiti ise Kasım ayında ödeniyor. Buna göre 2017 veraset ve intikal vergisi ilk taksit zamanı 14 gün sonra başlıyor. 


 

Veraset ve intikal vergisi 2017 hesaplama!

 


Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com