Site aidat borcu ihtarname örneği!


 Site aidat borcu ihtarname örneği!

Sitelerde, kat maliklerinin sorumlulukları arasında sitenin ortak giderlerine katılım da yer alıyor.Bazı kat malikleri yada kiracılar aidatlarını ödemeyebiliyor.Peki site aidatını ödemeyen kiracıya ne yapılır?İşte site aidat borcu ihtarname örneği..Site aidat borcu ihtarname örneği!

Sitenin günlük hizmetleri için toplanan Site aidatı, genel kurul tarafından belirleniyor. Belirlenen aidat kat sahiplerine ve kat sakinlerine sunuluyor. Bir hafta içinde itiraz edilmediği takdirde alınan karar kabul edilen tarihten itibaren geçerli oluyor. Site aidatının hem kat malikeri hem kiracı tarafından ödenmesi gerekiyor.


Belirtilen süre içerisinde aidatın ödenmemesi durumunda icra takibi açılıyor. Dairede eğer kiracı oturuyorsa hukuki takip kiracıya yapılıyor ancak mal sahibi de sorumlu oluyor.Site aidat borcu için yazılan ihtarname örneği aşağıda yer alıyor:


Site aidat borcu ihtarname örneği..


...................... Yönetimi 

Tel: .................................

Sayın ...................;

 .................... tarihi itibarı ile toplam ............ TL ödenmemiş aidat borcunuz bulunmaktadır. 


Genel Kurul toplantısında Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca ödenmeyen aidat borçlarına aylık % 5 gecikme faizi uygulanmasına; aidat borcunu ödemeyen kat malikleri hakkında icra takibine geçilmesi hususunda yöneticiye yetki verilmesine karar verilmiştir. 


Sayın ………………… işbu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 5 (Beş) gün içinde faiz hariç ..... TL aidat borcunuzu ödemenizi aksi takdirde aleyhinizde icra takibine geçileceğini ve Kat Mülkiyeti Kanundan doğan sair hakların kullanılacağını bu uğurda yapılacak her türlü masraf ve avukatlık ücretinin de tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz. 


Sayın Noter; 

üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini bir nüshasının dairenizde saklanmasını tebliğ şerhi verilecek diğer nüshasının ise tarafımıza verilmesini talep ederiz.


DÜZENLEYEN

..................... Yönetimi

MUHATAP: .......................

KONU: .......................

ÖDENMEMİŞ AİDAT BORÇLARINIZ: .......................

AÇIKLAMA: .......................

........ Yönetimi 

Tel: .......................


Site aidat gecikme faizi nasıl hesaplanır?Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.com
Site aidat borcu ihtarname örneği , site aidatı ihtarname örneği , site aidatını ödemeyen kiracıya ne yapılır , site aidatı ödenmezse , Site aidatı ödenmezse ne olur , site aidatının ödenmemesi ,