Aidat dostu sitelerin 13 ortak özelliği!


Aidat dostu sitelerin 13 ortak özelliği!

Site Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "Aidat dostu sitelerin 13 ortak özelliği" başlıklı yazısını kaleme aldı. İşte Dönmez'in sitelerdeki aidat değerlendirmesi...Site Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "Aidat dostu sitelerin 13 ortak özelliği" başlıklı yazısını kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı..Aidat dostu site ; sakin-maliklere yansıyan site giderlerinin ortalama site daire kiralarının 1/10 ve ortalama site daire fiyatlarının 1/3000 oranın altında olan sitelerdir. Sitelerin, zamanla aidat dostu olması çok büyük çaba gerektirir. Aidat dostu siteler, müteahhitlerin imalat safhasında inşaat , pazarlama ve satışa için aldıkları danışmanlık desteğini; site yönetimi için de almaları ile mümkündür.


Aidat dostu sitelerin ortak özellikleri

1. Halden anlayan 60 yaş üstü müteahhitlerin patronajında imal edilmişlerdir.


2. İmalat safhasında site yönetimi danışmanlığı alarak, ihtiyaç listesi üzerinden değil;  senaryo üzerinden mimari projesi oluşturulmuştur. 

3. Son daire ilk el satış fiyatı, lansman fiyatlarının asgari %40 üstündedir.


4. Sürdürülebilir emlak değeri artışı içindedir.


5. Danışman KMK madde 10 uygulamasını başarı ile uygulamıştır.


6. Bu tip sitelerde evler boşalmadan kiralanır.


7. Aynı bölgede aynı marka ile  asgari üç site (ortalama toplam 1000 bağımsız bölüm) imalatı satış kaygısız olarak yapılmıştır.


8. Site yönetimi, imalat, pazarlama ve satış çabaları hafriyattan önce başlatılmıştır.


9. Hizmetler merkez ofis bünyesindeki bir koordinasyon ofisi üzerinden taşere edilmeden karşılanmaktadır. 

10. Geçici Site yönetimi-müteahhit – oturum sonrası müşteri hizmetleri koordineli çalışır.


11. Bu aidat dostluğu, ancak bazı işi bilmeyen ama öne çıkmayı seven bazı maliklerin işgüzarlığı ile müteahhide haksız ve akıllıca olmayan bayrak açılması ile son bulu ve bu malikler ya sitedeki dairelerini kiraya verip ya da satarak siteden uzaklaşır.


12. Bu aidat dostluğu, bazı müteahhitlerin yakınındaki bazı dostlarının (?!) tavsiyeleri ile, kendilerine imtiyaz sağlayacak, konu hakkında bilgisiz kişileri site yönetimine sokmaya çalışması ile, direnemeyen koordinasyon ofisin kapanması ile sona erer.


13. Bu aidat dostluğu, Site yönetim hizmet aşkından uzak ama site yönetimlerinin başında olan müdürün, daimi yönetimleri kendini vazgeçilmez kılacak şekilde yanlış yönlendirmesi ile son bulur.12 maddede sitelerde düşük aidat yaklaşımı!www.konutsitesiyonetimi.com


www.konutsitesidenetimi.com 
Aidat dostu siteler , sitelerde Aidat 2018 , site yönetimi aidat ,