Kiracı evden çıkarken evi boyatmak zorunda mı?


 Kiracı evden çıkarken evi boyatmak zorunda mı?

Gayrimenkul kiralamalarında kiracı ile kiralayanın sahip olduğu hak ve sorumlulukları Borçlar Kanunu kapsamında belirleniyor. Peki Kiracı evden çıkarken evi boyatmak zorunda mı? diyorsanız işte yanıtı...Kiracı evden çıkarken evi boyatmak zorunda mı?

Konut ve işyeri kiralamalarında taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanıyor. Bu sözleşme ile kiraya veren bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracı da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlenmiş oluyor.


Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabiliyor. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli süreli oluyor; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılıyor.


Bu sözleşme sürenin dolması ile sona ermiyor; bu süreçte herhangi fesih bildiriminin yapılmaması halinde bir seneliğine daha yenileniyor.Fesih yapılırsa kiracı evi boşaltıyor. 


Peki Kiracı evden çıkarken evi boyatmak zorunda mı? diyorsanız işte yanıtı...


Kiracı eve girereken teslimde mal sahibi tarafından yeni boyatılmış bir şekilde almış ise kendisi de boyatarak çıkmakla yükümlü oluyor.


Ancak, kiracı sözleşmeye uygun kullanma dolayısıyla kiralananda meydana gelen eskimelerden ve bozulmalardan sorumlu tutulmuyor.


Kiracının, sözleşmenin sona ermesi durumunda, sözleşmeye aykırı kullanmadan doğacak zararları giderme dışında, başkaca bir tazminat ödeyeceğini önceden taahhüt etmesine ilişkin anlaşmalar geçersiz oluyor.

Ev sahibi kendi evine taşınmak için kiracısını çıkarabilir mi?

Özge ÖZDEMİR/Konuttimes.comKiracı evden çıkarken evi boyatmak zorunda mı , kiracı evden çıkarken boya badana yapmak zorunda mı , Kiracı çıkarken evi boyatmak zorunda mı ,